NSF mener

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk til beste for sine medlemmer og norsk helsevesen. I forbundets styrende dokumenter finner du vedtatte formål, prinsipprogram og innsatsområder.  

Det er nå kommunene trenger et løft

Koronapandemien har lagt et forstørrelsesglass på konsekvensene av en underfinansiert helse- og omsorgstjeneste i kommunesektoren. Helse- og omsorgstilbudet i Norge er godt, men ikke best. Internasjonale sammenligninger viser at Norge rangerer omtrent midt på treet blant relevante sammenligningsland. De andre skandinaviske landene rangerer høyere enn Norge, som kommer spesielt dårlig ut på økonomisk bærekraft og tilgang på arbeidskraft og kompetanse.

Reetablere og utvikle nødvendige helse- og omsorgstilbud

- Norsk Sykepleierforbund mener at rammene som legges for kommunebudsjettene i 2021 ikke legger til rette for å reetablere og utvikle nødvendige helse- og omsorgstilbud i kommunene, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen på dagens høring i kommunal- og forvaltningskomiteen.

– Gratulerer med sykepleierdagen

– Hver dag redder sykepleiere liv. Vår kunnskap sikrer livskvalitet og verdighet, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til sykepleierne på deres egen dag 12. mai.  

Høie ber helseforetakene prioritere studenter i praksis

Helseminister Bent Høie har instruert helseforetakene om å sikre at studenter innen helsefag får gjennomført praksis. – Dette er et eksempel på politisk trykk fra oss som har ført fram, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Kunnskapsløshet forkledd som handlingskraft

Er dette en tidlig aprilsnarr? Det var vanskelig å tro sine egne øyne og ører da statsminister Erna Solberg stolt kunne presentere dagens «gladnyhet». Regjeringen har bestilt 1000 nye respiratorer. Norskproduserte til og med. Med hjertelig hilsen oljeindustrien og forsvaret.

Krav om bedre forsikringsdekning under korona

Unio ved Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen har i dag sendt krav til Spekter om utvidelse av forsikringsdekninger for arbeidstakere i forbindelse med koronasmitte. 

Vil sikre yrkessykdomsdekning ved Covid-19

Norsk Sykepleierforbund (NSF) krever at sykepleiere og annet helsepersonell som yter en ekstraordinær innsats for samfunnet under pandemien, sikres rettmessig yrkesskadedekning ved koronasmitte som fører til komplikasjoner eller død.

Delta og NSF sterkt kritisk til KS-tolkning

- KS synes å ville bruke den alvorlige situasjonen landet er i til å gi dårligere vilkår for de som står i første linje og håndterer krisen.  I et felles brev til KS er Delta og NSF sterkt kritisk til arbeidsgiverorganisasjonens tolkning av den nye arbeidstidsavtalen som vil arbeidstakere dårligere kompensasjon for økt fleksibilitet.

Sykepleiere må sikres et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø

Sykepleierne er en av de viktigste ressursene i arbeidet med å ta vare på smittede og sørge for at ikke smitte spres. Det er derfor kritisk og helt avgjørende at sykepleierne har en forsvarlig arbeidssituasjon, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til helseministeren og arbeidsgiverne.

– Sjokkerende at sykepleiere stevnes fordi de vil jobbe heltid

– Det er sjokkerende at et sykehus velger å saksøke sine egne ansatte fordi de ønsker å jobbe heltid. Og det etter at sykepleierne har fått medhold i Tvisteløsningsnemnda om at de hadde fortrinnsrett til hel stilling, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.