NSF mener

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk til beste for sine medlemmer og norsk helsevesen. I forbundets styrende dokumenter finner du vedtatte formål, prinsipprogram og innsatsområder.  

– Sykepleierkompetansen avgjørende for beredskapen

– Norske helsetjenester har gode systemer for beredskap når vi nå forbereder oss på det som kan bli en alvorlig epidemi. Det er viktig at helsepersonell bidrar til å redusere befolkningens frykt, samt bidrar til nødvendig informasjon, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Sykepleiere + ledelse = sant?

Hva ser dere her? Sykepleiere? Engler i hvitt/Hverdagsengler. Varme hender? Omsorg? Kompetanse. Ressurser. Ser dere ledere? Dette spørsmålet stilte jeg til en stor gruppe helseledere på NSHs lederkonferanse nylig. Bildet jeg viste var av en gruppe smilende sykepleiere på vei ned en korridor.

Sykepleierutdanningene blir devaluert

I forbindelse med at helse- og omsorgskomiteen på stortinget avholdt åpen høring om nasjonal helse- og sykehusplan, rettet forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen kritikk mot regjeringens politikk når det gjelder spesialiseringsløpene for sykepleiere. Forbundslederen påpekte at sykepleierne utgjør den største helsepersonellgruppen både i kommuner og sykehus.

– Glad for at Bent Høie har lyttet

– Vi er glade for at helseministeren nå setter inn ekstra ressurser i luftambulansen for å sikre helsehjelp til befolkningen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Støtter forslag om felles lovverk for tvang

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har levert høringsinnspill om tvangsbegrensningsloven, og er positiv til å ha ett felles lovverk for bruk av tvang i helse- og omsorgstjenesten.

Ber om fortgang

Norsk Sykepleierforbund har i dag vært i møte med det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget som skal se på fremtidig drift av luftambulansetjenesten.

- Ber om snarlig møte med Høie

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i NSF har i dag skrevet brev til helseministeren og bedt om et møte for å drøfte den alvorlige situasjonen i luftambulansetjenesten. – Vi er bekymret for våre medlemmers situasjon, sikkerhet og tilbud for befolkningen, sier Larsen i brevet.

Klima- og miljøendringene truer folkehelsen

Sykepleierforbundet med klar beskjed til FNs klimakonferanse i Madrid.

Systematisk usynliggjøring av sykepleierkompetansen

Tirsdag formiddag publiserte Riksrevisjonen en urovekkende rapport etter å ha undersøkt og kontrollert flere enheter i helseforetakene. Kontrollen viser at helseforetakene har store bemanningsutfordringer som kan få alvorlige konsekvenser for pasientene. 

Krever at Høie tar masterutdanning på alvor

Norsk Sykepleierforbunds leder Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd med at Bent Høie i ny nasjonal helse- og sykehusplan etablerer nye masterutdanninger.