NSF mener

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk til beste for sine medlemmer og norsk helsevesen. I forbundets styrende dokumenter finner du vedtatte formål, prinsipprogram og innsatsområder.  

Livsviktige tjenester skal ikke ut på anbud

Norsk Sykepleierforbunds landsmøte ber om at staten overtar driften av luftambulansen.

Hent barna hjem!

Norge har et ansvar for norske borgere, uansett hvor de er. Et ukjent antall norske barn lever i dag under kritisk dårlige levevilkår i syriske flyktningeleirer. Sykepleiere er forkjempere for menneskeverd – hent barna hjem!

Klart nei til privatisering

 Norsk Sykepleierforbunds landsmøte krever stans i konkurranseutsetting og privatisering.

 

Samfunnet må anerkjenne sykepleieres kompetanse

Kompetanse har avgjørende betydning for at sykepleiere skal kunne gjøre jobben sin. Arbeidsgivere og politikere har hovedansvaret for å sikre lik lønn for arbeid av lik verdi, skriver forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Seks viktige innspill

Norsk Sykepleierforbund har deltatt på seks høringer i forbindelse med statsbudsjettet. Her kan du lese notatene som har blitt sendt frem til de respektive stortingskomiteene.

Deltidsfrustrasjon i helsevesenet

Sykepleierforbundets leder, Eli Gunhild By og leder i KS, Gunn Marit Helgesen er uenig om mangt, men en ting kan de enes om – det må ansettes flere sykepleiere i hele stillinger

De helsepolitiske målene lite relatert til kvalitet

– Stortingsmeldingen om helsenæringen er utarbeidet på de private leverandørenes premisser. De helsepolitiske målene er lite relatert til kvalitet i tjenestene, sa 2. nestleder Karen Bjøro da hun presenterte høringsinnspillene fra Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Arbeidstilsynet: Store utfordringer i ambulansetjenesten

"Det er et presserende behov for at arbeidsgivere i helsevesenet forstår og tar konsekvensene av at forsvarlig pasientsikkerhet og forsvarlig arbeidsmiljø må gå hånd i hånd", skriver Arbeidstilsynet etter å ha gjennomført 105 tilsyn med ambulansetjenester landet rundt.

Endelig økning i heltidsstillinger

- Kampen for heltid er en viktig kvinne- og likestillingskamp. Kvinner jobber oftere deltid enn menn noe som fører til at kvinner taper pensjonskampen og kan komme i en økonomisk skjev stilling i samlivet. Derfor er kampen for heltid en viktig kvinnekamp, og en av de viktigste sakene for fagbevegelsen, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

NSFs innspill til statsbudsjettet 2020

– Det må utdannes flere spesialsykepleiere, og de må sikres full lønn under masterutdanningen, sa forbundsleder Eli Gunhild By da hun gav innspill til Helse- og omsorgsdepartementet om statsbudsjettet for 2020.