NSF mener

Norsk Sykepleierforbund (NSF) jobber både samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk til beste for sine medlemmer og norsk helsevesen. I forbundets styrende dokumenter finner du vedtatte formål, prinsipprogram og innsatsområder.  

Lite rom for å satse på kvalitet

Forslaget til kommunenes rammer for 2019 er stramt. Dette er i beste fall et opplegg som gjør at handlingsrommet for kommunenes lovpålagte oppgaver videreføres.

Sykepleiermangelen har økt med 47 prosent

Norge mangler 5900 sykepleiere og spesialsykepleiere. Det er en kraftig økning fra 2017 da det manglet 4000 sykepleiere, viser NAVs bedriftsundersøkelse.

Avtale som skal fremme heltid

– Avtalen har vært viktig for å få til en mer forutsigbar arbeidstid for våre medlemmer og flere hele stillinger, sier forbundsleder Eli Gunhild By i NSF etter arbeidstidsavtalen med Spekter.

Lite gjennomtenkt samboergaranti

– Det virker lite gjennomtenkt å gi ektefeller rett til å flytte inn til syke partnere på sykehjem, sa leder i NSF Oslo, Line Orlund til NRK Kveldsnytt i går. Saken skal behandles i Stortinget.

Fornyet heltidserklæringen og lanserte nytt nettsted

Norsk Sykepleierforbund, KS, Delta og Fagforbundet fornyet nylig heltidserklæringen som sier at forbundene skal jobbe for å minske bruken av deltid. Samtidig lanserte partene heltid.no

– Seier for det organiserte arbeidslivet

Arbeidsretten slår fast at Norsk Sykepleierforbunds medlemmer har en ubetinget rett til å velge egne tillitsvalgte i Virkes medlemsbedrifter. Resultatet er i samsvar med NSFs syn i saken. - Full seier, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Kvinnekamp er lønnskamp

- 8. mars er viktig for oss sykepleiere, både menn og kvinner. Dette er dagen da vi kan synliggjøre forskjellsnorge. Det er en dag for lønnskamp, likestillingskamp og kvinnekamp, sier forbundsleder Eli Gunhild By.

Tok opp viktige saker med stortingstopper

Sykepleiermangelen og kampen mot deltid og dårlige lønns- og arbeidsvilkår sto sentralt da Stortingets helse- og omsorgskomite besøkte Sykepleiernes Hus.

Må stoppe flukten fra sykepleieryrket

1 av 5 sykepleiere slutter i løpet av sine første ti år i jobb. Siv er nå idrettslærer. NSF mener en betydelig lønnsøkning må til for å stoppe flukten fra sykepleieryrket.

Sykepleiernes spørretime

Onsdag 7/2 kl. 20.00 arrangerte NSF en annerledes paneldebatt med blant annet Sigrid B. Tusvik og Eirik Bergesen i Sykepleiernes spørretime.