NSF Politikk

Regionale lederkonferanser

NSF gjentar suksessen fra i fjor med å samle lederne til regionale lederkonferanser.

Uante muligheter med Big data

– Bruk av Big data i helsetjenesten vil gi oss uante muligheter til å yte bedre helsetjenester til den enkelte pasient. Innenfor sykepleie vil informasjonstilgangen kunne bidra til mer målrettete tjenester, sa By da hun åpnet NSFs e-helsekonferanse på Lillestrøm i februar.

Ny sykepleierutdanning i 2020

I disse dager utarbeides det en ny sykepleierutdanning som skal innføres i 2020 på alle utdanningsinstitusjonene som tilbyr sykepleierutdanning. Mange mener at dette er sårt trengt, men hvilken retning skal den nye sykepleierutdanningen ta?

Gjennomslag på viktige områder i pensjonssaken, ønsket mer

NSFs viktigste fokus i forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon har vært å beholde særaldersgrensene, sørge for bedre samordningsregler samt kjønns- og likestillingsperspektivet.

Eli Gunhild møter: Bent Høie

– En mer fornuftig bruk av folk og penger. Dette var hovedbudskapet fra forbundsleder Eli Gunhild By til Bent Høie under årets sykehustale.

Leve hele livet – regjeringens reform for eldre

I mars 2017 lanserte regjeringen oppstarten av arbeidet med kvalitetsreformen «Leve hele livet». Denne reformen har som mål at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet.

Samhandling for et sykepleierløft

– Sykepleierkompetansen må verdsettes – det er kroner man lever av. Dette var forbundsleder Eli Gunhild Bys klare melding under NSFs samhandlingskonferanse.

Nytt nummer av NSF Politikk

Sykepleierforbundets informasjonsblad til medlemmene, NSF Politikk, er nå ute med siste nummer av Sykepleien. Her kan du blant annet lese om NSFs prioriteringer de neste fire årene.

Nytt nummer av NSF Politikk

I dette nummeret av forbundsledelsens informasjonsblad til medlemmene kan du lese at Sykepleierforbundet, som ett av få forbund, fikk midler av Norad til å fortsette bistandsarbeidet i Afrika.

Nytt nummer av NSF Politikk

Forbundsledelsens informasjonsblad til medlemmene, NSF Politikk, er nå ute sammen med siste utgave av Sykepleien.