Dokumenter Studentårsmøte

Saksnr Tittel
1 Konstituering Vis vedtak
1 a) Oppnevning av ordstyrere og protokollfører Vis vedtak
1 b) Forretningsorden Vis vedtak
1 c) Godkjenning av saksliste Vis vedtak
1 d) Oppnevning av tellekomité Vis vedtak
1 e) Oppnevning av redaksjonskomité Vis vedtak
1 f) Oppnevning av underskrivere til protokoll Vis vedtak
2 Orienteringer Vis vedtak
2 a) Årsberetning NSF Student 2017-2018 Vis vedtak
2 b) Studentstyrets hilsener 2017-2018 Vis vedtak
2 c) Årsberetning lokallag 2017-2018 Vis vedtak
2 Orienteringer Vis vedtak
3 Resolusjoner Vis vedtak
4 Sykepleierutdanningen 2020 Vis vedtak
5 Studentpolitisk plattform 2018-2019 Vis vedtak
6 Innsatsområder 2018-2019 Vis vedtak
7 a) Valg av studentleder Vis vedtak
7 b) Valg av studentnestleder Vis vedtak
7 c) Valg av studentstyre Vis vedtak
7 d) Valg av nominasjonskomiteen Vis vedtak
8 Mann kan bli sykepleier Vis vedtak