Årets kandidater til sentrale verv

Nyvalgt studentstyret under årsmøtet 2017

Her finner du en oversikt over alle kandidatene som har stilt til de ulike vervene i NSF Student. Valget forgår lørdag 19. juni under NSF Students digitale årsmøtet.

Resultatet av valget vil bli kunngjort kort tid etter, her på nettsiden.

Fult kandidatskjema for alle kandidater vil være tilgjengelig for alle deltakere på årsmøtet, i det digitale møtesystemet EasyMeet fra 28. mai.

Kandidat til studentleder

Det er kun èn kandidat til ledervervet i NSF Student, og det er sittende leder Edel Marlèn Taraldsen som stiller til gjenvalg.

Edel er 27 år og har studert ved UIT Hammerfest. Hun har sittet i NSFs studentstyre i 2 perioder før hun stilte til studentleder i fjor. I tillegg til flere andre verv og roller i NSF Student gjennom hele sin studietid. Nå stiller hun til gjengvalg enda ett år.

Edel Marlèn Taraldsen

Kandidater til studentnestleder

Det er tre kandidater som stiller til vervet som nestleder i NSF Student

Sigrid Husøy Larsen, 23 år, UIT Tromsø.

Sigrid har sittet ett år i studentstyret, i tillegg til å være vara fylkesrepresentant for Troms fylke i ett år og fylkesrepresentant for Troms og Finnmark i ett år. Hun har vært en stor bidragsyter i oppstarten av lokallaget i Tromsø, og generelt til engasjementet i NSF Student på landsbasis. Samt en av NSFs ververe.

Sigrid Husøy Larsen

Oda Randby Steinskog, 24 år, OsloMet Sandvika

Oda har sittet som fylkesrepresentant for Viken i 2020/2021, og er nå også gjenvalgt som representant for det kommende året. Hun har vært en sterk bidragsyter lokalt og driftet lokallaget til NSF Student i Sandvika i 2 år. Hun har også vært tillitsvalgt på sykepleierstudiet i 3 år og en av NSFs ververe.

Oda Randby Steinskog

Nora Pettersen Daldorff, 26 år, NTNU Trondheim

Nora har lang fartstid i NSF Student hvor hun har sittet som fylkesrepresentant siden 2019, deltatt i NSFs verveteam og vært en stor bidragsyter ved lokallaget i Trondheim. Nora har også sittet ett år i studentstyret.

Nora Pettersen Daldorff

Kandidater til studentstyret

Studentstyret til NSF skal bestå av 5 ordinære medlemmer og 3 rangerte varamedlemmer. Under ser du kandidatene som stiller til studentstyret for 2021-2022, i alfabetisk rekkefølge.

Anne Kløve Hummelstøl

2. årsstudent ved Lovisenberg Diakonale Høgskole

Hvorfor ønsker du å stille:
"Jeg jobber med, og brenner for å sikre best mulig forutsetninger og studiehverdag for alle studentene ved sykepleiehøyskolen LDH. Jeg fortsetter med dette på lokalt nivå, men er klar for å jobbe med å sikre god kvalitet på sykepleierutdanningen for studenter i hele landet på nasjonalt nivå. Jeg synes det er en fantastisk mulighet å få bidra i en så stor og viktig organisasjon for sykepleierstudenter.
"

Anne Kløve Humelstøl

Benedicte Henriksen

1. årsstudent ved Universitetet i Stavanger

Hvorfor ønsker du å stille:
"Det å bli med i NSF student som fylkes-vara i september 2020 er noe jeg ikke har angret på. Jeg har møtt mange inspirerende mennesker som har dedikert seg for å gjøre det bedre for sykepleierstudentene. Dette vil jeg være med på. Jeg stiller til valg som studentstyremedlem for å kunne jobbe med de ulike sakene på et mer sentralt nivå.

Da jeg var deltaker på høstkonferansen innså jeg hvor mye NSF student gjør for alle sykepleierstudentene. Jeg innså hvor viktig det er for å kunne forbedre studiehverdagene til de enkelte, skape fellesskap og følelse av trygghet. Jeg ble selv tatt imot med åpne armer, og er stolt av å være engasjert i NSF. Derfor vil jeg være med der det skjer, for å kunne være med å motivere og engasjere andre.
"

Benedicte Henriksen

Daniel Tørresvoll Stabu

1. årsstudent ved Lovisenberg Diakonale Høgskole

Hvorfor ønsker du å stille:
"NSF basillen kom smygende allerede før jeg startet på studiet. Det var en kjent pandemisituasjon, og jeg var redd for hvordan min sosiale krets ville bli. Derfor tok jeg til google, og «jeg fant, jeg fant». Etter høstkonferansen bet NSF-basillen seg skikkelig fast.

Jeg ønsker å stille til valg fordi jeg har lyst til å være på å dra lasset for at vi skal få en enda bedre sykepleieutdanning, sammen med andre engasjerte i sentralstyret. Jeg har erfaring fra styrearbeid på lokallagsnivå, men har ikke sittet i et sentralstyre tidligere. Jeg gleder meg over muligheten! Muligheten til å jobbe med mine hjertesaker, og årsmøtets bestemmelser på et sentralt nivå."

Daniel Tørresvoll Stabu

Ida Charlotte Brox-Pedersen

1. årsstudent ved UIT Campus Narvik

Hvorfor ønsker du å stille:
"Fordi jeg ønsker å bidra til å gjøre en forskjell, det er så stor forskjell på utdanningene rundt om i landet, selv mellom UiT sine campuser er det store forskjeller som jeg selv har fått kjent på. Derfor ønsker jeg å bidra til at studentens stemme blir hørt og forstått.
"

Ida Charlotte Brox-Pedersen

Irene Thomassen

2. årsstudent ved UIT Campus Hammerfest

Hvorfor ønsker du å stille:
"Jeg vil jobbe for å forbedre sykepleierutdannelse, praksis og eksamener. Jeg vil jobbe tett med andre som er veldig interessert i å utvide og forbedre utdannelse så betyr at vi kan forbedre videre tilbud til alle våre pasienter når vi tar egne ansvar for dem.

Jeg vil jobbe med utdanningsprosessen og at sykepleierstudenter ikke får endret sitt studieforløp på grunn av oppståtte pandemien. At alle sykepleierskoler hadde en ekstra læreplan for at alle kunne fullførte sine studier."

Irene Thomassen

Jakob Hummelsund Grung

1. årsstudent ved Universitetet i Stavanger

Hvorfor ønsker du å stille:
"Ønsker å stille til valg for å bidra til at kommende sykepleiere har fått det faglige grunnlaget og erfaringen de trenger for å gjøre jobben sin på en god måte. Dette krever at studenten får tilgang på de ressursene de har behov på, både i form av riktig verktøy, men også gode erfaringer."

Jakob Hummelsund Grung

Magnus Nybakk Pettersen

2. årsstudent ved Nord Universitet Campus Bodø

Hvorfor ønsker du å stille:
"Jeg ønsker å engasjere meg mer i NSF og har tenker på å stille som leder eller nestleder til neste år, og da må jeg jobbe meg opp kompetanse i styre."

Magnus Nybakk Pettersen

Regine Starup

1. årsstudent ved USN Campus Vestfold

Hvorfor ønsker du å stille:
"Det å kunne være med å jobbe for de sakene sykepleiestudentene bestemmer under NSF student sitt årsmøte hadde vært helt konge. Jeg liker å løse oppgaver og ingen utfordringer er for store. Samtidig har jeg stor interesse for utdanningen vår og syntes det hadde vært kult å være med å påvirke utdanningen vår for alle framtidige superhelter på et nasjonalt og sentralt nivå. Syntes også det å kunne være i et team å jobbe med det studentene ønsker er helt utmerket når jeg får enorm energi av engasjerte mennesker."

Regine Starup

Vanja Gramstad

2. årsstudent ved USN Campus Vestfold

Hvorfor ønsker du å stille:
"Jeg ønsker å kunne bidra å få frem studentenes stemme i en mye større grad enn før (ref: KTV og lokallagsleder). Jeg ønsker å være den personen studenter kan komme til for å uttrykke det de har på hjertet, og faktisk ha muligheten til å kunne bringe dette videre.

I tillegg har jeg allerede deltatt på høst- og vårkonferanse 2020-21 og det sosiale fellesskapet NSF Student har, er noe jeg virkelig ikke ønsker å gå glipp av. NSF Student består av en så fantastisk gjeng hvor alle brenner for det samme. Ønsket om å bli styremedlem og det å få være sammen med en så fantastisk gjeng får meg til å hoppe i taket. Det virker så GØY!"

Vanja Gramstad