Årsmøtet 2019

Endelig er årets begivenhet for sykepleierstudenter i gang!

Studentstyret og årets fylkesrepresentanter står klare og ønsker alle delegatene velkommen til årsmøtet!

Delegatene ankommer møtet i buss
Delegatene ankommer møtet i buss

Studentleder Sebastian Dahl åpner årsmøtet 2019 med en heidundrende åpningstale for en fullsatt sal av sykepleierstudenter fra hele landet!

Sebastian Dahl åpner årsmøtet foran en fullsatt sal av sykepleierstudenter

Denne helgen skal politikken til NSF Student, altså sykepleierstudentenes meninger, revideres og representanter fra alle sykepleierstudentene i Norge er på plass for å si hvor skoen trykker nettopp for dem.

Torsdag 20. juni

Etter åpningen av årsmøtet 2019 holdt vi debatten "Sykepleierutdanning + kvalitet = sant... eller?"
Her deltok:

 • Lill Sverresdatter Larsen, UIT, utdanningssektoren
 • Vegard Henden, studentnestleder, studentstemmen
 • Torunn Eriksen, OsloMet, prosjektansvarlig implementering RETHOS
 • Jarle Henriksen, utdanningssjef helse Sør-Øst
 • Bente Thylid, NTNU Gjøvik, utdanningssektoren

Her fikk også alle delegatene mulighet til å stille anonyme spørsmål til debattdeltakerne, gjennom en digital løsning.

Debattdeltagerne mottar spørsmål fra salen

Resten av dagen gikk til møtevirksomhet, deriblant en sak om finansieringskategorien.

Fredag 21. juni

Dette var den store dagen for å endre NSF Students politikk. Her ble Studentpolitisk plattform og Innsatsområder. Dette er deres måte som sykepleierstudenter å si fra hvor skoen trykker for dere. Her kan dere endre politikken til NSF Student og bestemme hva vi skal jobbe for.

Votering under møtet
Deltagere på årsmøtet

På vårt årsmøte deltar også flere av våre samarbeidspartnere. Vi hadde blant annet gjester fra Pedagogstudentene, NITO Student, Norsk medisinstudentforening og NoPSA. Disse holder flotte hilsningstaler og ytret et ønske om ytterligere samarbeid i fremtiden.

På kvelden fikk alle delegatene og andre deltakere på årsmøtet muligheten til å bli kjent med alle kandidatene som stiller til sentrale verv i NSF Student, under årets "BBQ av kandidatene"!

Lørdag 22. juni

Dette er den store valgdagen. I tillegg til mer saksbehandling, skal det nemlig velges ny leder og nestleder av NSF Student. I tillegg til nytt studentstyre.

Årets nyvalgte leder ble Ingvild Berg Lauritsen og nestleder ble Martin Ottesen Wichstad.

Studentleder Ingvild Berg Lauritsen og nestleder Martin Ottesen Wichstad

Studentstyret valgte også et helt nytt studentstyre. Her var det hele 16 stykker som stilte!

Nytt studentstyret ble:

 • Andreas Oddnes Dahle
 • Edel Marlén Taraldsen
 • Jo Stuve
 • Synne Eilertsen
 • Jon Wolla
 • 1. vara Kent Hanssen
 • 2. vara Camilla Johansen Horten
 • 3. vara Hanne Grøthe
Bilde av deltagerne
Studentstyret smilende på en gressplen

Vi hadde også pyntet hele årsmøtesalen i PRIDE for å feire like rettigheter for alle!

Deltagere på møtet med Pride-flagg
Deltagere på møtet
Gruppebilde av deltagerne med Pride-flagg

På kvelden var det duket for årets årsmøtefest - The Great Gatsby!

Gruppebilde av deltagerne i utkledning

Søndag 23. juni

Siste dag av årsmøtet gikk til å gjøre ferdig all møtevirksomhet og saksbehandling. I tillegg valgte årsmøtet en ny nominasjonskomité.

Nyvalgt nominasjonskomité ble:

 • Sebastian Dahl
 • Vegard Henden
 • Ludvig Fløtra
 • Rune Larsen
 • Charlotte Parelius Tro