Bli en del av NSFs verveteam!

NSF Students verveteam, her ved NTNU Trondheim

NSF Student reiser rundt til alle landets sykepleierstudenter hvert år, for å ønske nye studenter velkommen til studiet og gamle studenter tilbake til nytt semester!. Vi ønsker å gi de nye studentene en god start på sin studietid og fremtidige yrkeskarriere.

Verveteamet består av utvalgte sykepleierstudenter og/eller sykepleiere som blir kurset i verving. NSF dekker reise- og oppholdskostnader, og verveoppdragene honoreres av NSF. Det vil si at du får utbetalt en sum for oppdragene du gjør for oss.

I år er det viktigere enn noen gang at vi er synlige for de nye studentene, slik at de vet at de har NSF i ryggen både som student og som ferdig utdannet sykepleier. Høstens studiestart er fremdeles usikker og uklar, men vi planlegger besøk både fysisk og digitalt med de ulike studiestedene.

Dersom du er interessert i å bli med i årets verveteam kan du fylle ut skjemaet under. Skjemaet vil bli sendt inn til våre rådgivere og de kontakter dere for mer informasjon.

  • Gjeldende Peronalia
  • Tilgjengelighet
  • Complete
Adresse
Uniformsstørrelse
Har du deltatt i verveteamet tidligere?
Kun én fil.
32 MB grense.
Tillatte typer: gif, jpg, jpeg, png.

Kandidater blir utvalgt på bakgrunn av en vurdering av tilgjengelighet og teamets sammensetning. For å delta i verveteamet er det en forutsetning at du kan delta på vervekurset som avholdes første uken i august. Konkret dato vil komme veldig snart, men det blir 4 dager mellom torsdag 6. august til onsdag 11. august.

Spørsmål?

Har du spørsmål til hva deltakelse i verveteamet innebærer?