NSF Student har hatt årsmøte!

Studentstyret 20-21

Studentstyret 2020-2021

Her ble det valgt ny studentledelse og nytt studentstyre, i tillegg til at vi vedtok masse politikk, og tre splitters nye dokumenter!

Prinsipprogram

For første gang i historien har NSF Student vedtatt et prinsipprogram! Prinsipprogrammet inneholder selve fundamentet til NSF Student, altså hvilke prinsipper vi står for og jobber for. Her ble det blant annet bestemt at NSF Student skal jobbe for at alle får lik mulighet til å fullføre studiet, bedre studiekvaliteten og at studenter ikke skal avlønnes i praksis.

Vår politikk

Tidligere har NSF Student kun hatt ett politisk dokument, kalt «Studentpolitisk plattform». Denne ble i år revidert, og heter nå «Vår politikk – studentpolitisk plattform». Den inneholder mer utdypende politikk på de mer konkrete postene, som hvilke krav og rettigheter NSF Student jobber for at studentene skal ha, rammene rundt sykepleierutdanningen, innholdet i den, praksis og mye mer! Blant annet ble det bestemt at NSF Student krever at det skal innføres nasjonal eksamen i sykdomslære, og at flerkulturell sykepleie skal være en selvfølge å lære om i utdanningen.

Politisk dokument om praksis

I tillegg har vi vedtatt et helt nytt og eget supplerende politisk dokument om praksis. Dette skal tilføre utdypende politikk til annen politikk vi har, og det ble blant annet vedtatt at praksisperioden må tilrettelegges for studenter som av særskilte grunner trenger det, og at studenter ikke skal bli brukt som arbeidskraft i praksis.

Nyheter

Det ble også under årsmøtet 2021 valgt ny ledelse og studentstyre. Edel Marlén Taraldsen ble gjenvalgt som studentleder for perioden 2021/2022, og Sigrid Husøy Larsen ble nyvalgt studentnestleder.

Edel og Sigrid
Nyvalgt studentleder Edel Marlèn Taraldsen (t.v.) og nyvalgt studentnestleder Sigrid Husøy Larsen (t.h.)