Nyvalgt ledelse i NSF Student!

Studentleder Edel Marlèn Taraldsen og studentnestleder Kent Hanssen

NSF Students årsmøte har talt! Edel Marlèn Taraldsen og Kent Hanssen skal lede NSF Student det kommende året!

NSF Student holdt sitt årlige møte på et historisk vis i år, nemlig heldigitalt! Normalt samles over 120 delegater og fylkesrepresentanter til et fysisk årsmøte hver juni. Situasjonen vi alle befinner oss i gjorde dermed at årets årsmøte måtte holdes digitalt.

Flere delegater enn i 2018 vedtok nye innsatsområder og politikk NSF Student skal kjempe for det kommende året. I tillegg valgte de ny leder og nestleder av NSF Student!

Edel Marlèn Taraldsen er valgt som ny studentleder i Norsk Sykepleierforbund.

Edel Marlèn Taraldsen

Edel har vært fylkesrepresentant for Finnmark i 3 år, sittet 2 år i studentstyret, vært fungerende lokallagsleder i Hammerfest i lang tid og deltatt i NSFs verveteam tre ganger. Nå skal hun lede over 14.200 sykepleierstudenter! Dette skal hun gjøre sammen med nyvalgt nestleder.

Kent Hanssen er valgt som ny studentnestleder i Norsk Sykepleierforbund.

Studentnestleder Kent Hanssen

Kent har vært vara-fylkesrepresentant i Nordland i 1 år, sittet et år i studentstyret og deltatt i NSF Student sitt verveteam to ganger. Kent har også vært en pågangsdriver for opprettelse av flere lokallag rundt om på ulike campus i perioden 2019-2020. Han skal lede NSF Student sammen med nyvalgt leder Edel den kommende perioden, i tillegg til å være hovedansvarlig for tillitsvalgte og lokallag på nasjonal basis.

Edel og Kent, skal sammen med nyvalgt studentstyre sørge for at stemmen og meningene til landets sykepleierstudenter blir hørt det kommende året.

Studentleder Edel Marlèn Taraldsen og studentnestleder Kent Hanssen