Nyvalgt studentledelse i NSF!

Edel Marlèn Taraldsen og Sigrid Husøy Larsen

Nyvalgt studentleder Edel Marlèn Taraldsen (t.v.) og nyvalgt studentnestleder Sigrid Husøy Larsen (t.h.)

NSF Students årsmøte har talt! Edel Marlèn Taraldsen og Sigrid Husøy Larsen skal lede NSF Student det kommende året!

NSF Student holdt sitt årsmøte 17. - 20. juni 2021, dessverre også digitalt i år. Normalt samles over 120 delegater og fylkesrepresentanter til et fysisk årsmøte hver juni. Men pandemien gjør at vi enda ikke kan samles fysisk, dermed samlet vi rundt 70 delegater digitalt.

Edel Marlèn Taraldsen er gjenvalgt som studentleder i Norsk Sykepleierforbund

Edel Marlèn Taraldsen, studentleder 2021-2022

Edel har vært fylkesrepresentant for Finnmark i 3 år, sittet 2 år i studentstyret, vært fungerende lokallagsleder i Hammerfest i lang tid og deltatt i NSFs verveteam fire ganger. Nå er hun gjenvalgt som leder i NSF Student hvor hun skal lede over 14.200 sykepleierstudenter enda ett år! Dette skal hun gjøre sammen med nyvalgt nestleder.

Sigrid Husøy Larsen er valgt som studentnestleder i Norsk Sykepleierforbund

Sigrid Husøy Larsen, studentnestleder 2021-2022

Sigrid har vært vara-fylkesrepresentant ett år, og fylkesrepresentant et annet samtidig som hun satt i studentstyret. Sigrid har også deltatt i NSF Students verveteam og har året 2020-2021 vært en enormt stor pådriver for å holde de lokale aktivitetene og de lokalt engasjerte i gang.

Studentstyret 2021-2022

Edel og Sigrid, skal sammen med nyvalgt studentstyre sørge for at stemmen og meningene til landets sykepleierstudenter blir hørt det kommende året.

Her er årets studentstyre:

  • Daniel Tørresvoll Stabu, Lovisenberg Diakonale Høgskole
  • Ellinor Elvrum Evensen, NTNU Trondheim
  • Ida Charlotte Brox-Pedersen, UIT Narvik
  • Jakob Hummelsund Grung, Universitetet i Stavanger
  • Regine Starup, USN Vestfold
  • 1. Vara: Anne Kløve Humlestøl, Lovisenberg Diakonale Høgskole
  • 2. Vara: Jon Sverre Langaker, NTNU Gjøvik
  • 3. Vara: Benedicte Henriksen, Universitetet i Stavanger