Studentleder valgt som visepresident i European Nursing Students Association (ENSA)

Tirsdag 13. oktober holdte European Nursing Students Association (ENSA) en åpen konferanse hvor hele 13 ulike land deltok. Her fortalte en representant fra hvert land om ulike utfordringer de som sykepleierstudenter opplever tilknyttet praksis og undervisning, under koronapandemien. Flere ulike utfordringer ble trukket frem.

Noen av studentene i Europa måtte ta praksis på simuleringssenter istedenfor ute i klinikk, mens andre måtte utsette sine praksisperioder. Når det kommer til undervisning har mange av studentene i likhet med de norske studentene stort sett hatt nettbasert undervisning, med mulighet for ferdighetstrening på skolen.

En fellesnevner for landene som opplevde flest utfordringer hadde også sammenheng med hvorvidt de hadde gode og etablerte studentorganisasjoner. Dessverre er det flere land i Europa som ikke har en like sterk studentorganisasjon, som vi har her i Norge. Det kom tydelig frem at sykepleierstudenter som har en tydelig og sterk fagorganisasjon i ryggen, enklere får gjennom endringer til det bedre for studentene.

I tillegg til konferanse og erfaringsutveksling ble det også avholdt et valg. Det skulle velges en ny president av ENSA, visepresident og sentralt styre. Her har NSF Students leder Edel Marlèn Taraldsen blitt valgt som visepresident! For studentleder Edel er det viktig at det øverste fokuset ligger nasjonalt og på Norges sykepleierstudenter. Men ønsker også å bidra til å bygge opp og styrke andre studentorganisasjoner i Europa. Samarbeid på internasjonalt nivå og erfaringsutveksling kan bety mye for å bygge opp sterkere studentorganisasjoner.

Studentrådgiveren i det irske sykepleierforbundet – Irish Nurses and Midwife organisation (INMO), Catherine O’Connor ble valgt som president for ENSA.

I tillegg er det gledelig å meddele at et av medlemmene i NSF Students styre, Hilal Gure er valgt inn som styremedlem i det sentrale styret til ENSA.

«Tirsdagens konferanse var en øyeåpner for meg når det kommer til utfordringene som våre fremtidige kollegaer møter på. Mange av disse studentene har ikke en veletablert studentorganisasjon bak seg. Det er lett for våre studentmedlemmer å ta kontakt med NSF Students rådgivere når de har utfordringer i studiet og praksis, men det er tydeligvis ikke slikt for andre.

Det er i tillegg viktig å huske at vår utdanning er til en viss grad styrt av Den europeiske union (EU). Jeg håper å få muligheten til å påvirke ikke bare på nasjonalt nivå, men også internasjonalt nivå det kommende året. I tillegg er det viktig for meg å ha solidaritet til de europeiske sykepleier studentene. Disse er våre fremtidige kollegaer, og det er viktig for meg og hjelpe dem med det vi kan så de kan få like godt etablert studentorganisasjon som har en påvirkningskraft hos politikerne i deres land.» - Hilal Gure, studentstyremedlem i NSF Student og ENSA.