#Sykepleiersteget

NSF Students lederduo 21-22 - Edel og Sigrid

Vi forstår godt at sykepleierstudenter ikke føler seg godt nok ivaretatt på skolene. Vi hører ofte om at studenter må pakke inn både sprøyter, kompresser og engangspinsetter etter bruk på øvingslab eller simuleringssentre. Og det er kanskje ikke så rart, med tanke på at hver skole som utdanner sykepleiere får for lite penger til å utdanne nettopp dere sykepleierstudenter. Budskapet er enkelt; vi trenger mer penger per sykepleierstudent.

I dag får utdanningsinstitusjonene som tilbyr sykepleierutdanning en gitt sum per sykepleierstudent, fra statskassa. Dette er fordi alle studier innen høyere utdanning har et finansieringssystem, eller en «prisliste» som bestemmer hvor mye penger skolen skal få av staten per student. Det er totalt 6 «trinn» i denne prislista. Trinn A (som får mest) til trinn F (som får minst). Dette kalles basisbevilgningen i finansieringssystemet. Sykepleierutdanningen ligger i kategori E, altså nest nederst.

Ikke overraskende er det de som utdanner leger som får mest. Det er fordi det krever mye medisinsk utstyr å utdanne en lege. Og heller ikke overraskende er det de som utdanner økonomer og bibliotekarer som får minst. Det er fordi det ikke kreves så mye utstyr for å utdanne disse.

Det som derimot er overraskende, er at de som utdanner sykepleiere ligger nest nederst! Akkurat som at det ikke trengs så mye medisinsk utstyr for å utdanne sykepleiere!? De som tenker «nei, det gjør jo kanskje ikke det», er hjertelig velkomne til å få en grundig innføring i hva som må til for å bli sykepleier.

Finansieringssystemet for høyere utdanning 2021

Og hva trenger vi pengene til, spør du kanskje?

 • Kjøpe inn nytt utstyr til øvings lab
  Slik at vi får mengdetrening på skolen og kan øve under trygge og kontrollerte rammer på sykepleierprosedyrer, slik at pasientene ikke blir prøvedukker.
 • Oppdatere medisinteknisk utstyr
  Noe som gjør at studentene også lærer seg å bruke ny teknologi allerede under studiet.
 • Simuleringssenter
  Både at alle skoler skal ha tilgang til simuleringssentre og at disse faktisk er representative til det som møter sykepleierstudentene i praksis.
 • Ansette flere lærere, også med klinisk kompetanse
  Både i undervisning, og lærere som kan bistå som veiledere i praksis, som innehar kombinerte stillinger og oppdatert klinisk kompetanse fra tjenesten. Slik at vi får bedre, tettere og mer oppfølging under praksisstudier.

Sykepleie innebærer vel så mye praktisk kunnskap som teoretisk- og er derfor avhengig av å trene på praktiske prosedyrer for å bli både trygg og dyktig. Dette kan til dels gjøres under praksisstudier, men det er aldri noen garanti for hvilke situasjoner du får oppleve og derav heller ikke hvilke prosedyrer du får øvd eller trent på. Det er heller ingen garanti for at du som sykepleierstudent på bachelornivå vil havne i en akutt og kritisk situasjon, slik at du lærer å håndtere og til dels mestre dette.

Dette kan løses ved å investere i moderne medisinskteknisk utstyr og oppdaterte simuleringssenter. På denne måten lærer studentene behandling i slike situasjoner under pedagogiske rammer og får tid til å analysere og lære.

Unngå framtidig kollaps

Sånn som det er lagt opp i dag, hvor sykepleierutdanningene får så lite per student, blir faktisk studiestedene tvunget til å ta imot flere studenter enn de har plass og kapasitet til å undervise. Og det er klart vi trenger flere sykepleiere, men ikke på bekostning av gode sykepleiere. For å få flere gode sykepleiere, må vi først sikre bedre kvalitet på den eksisterende utdanningen, så vi får igjennom studenter som samfunnet sårt trenger. Det handler om livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse.

Derfor går vi #sykepleiersteget for å markere at vi trenger å øke finansieringskategorien til sykepleierutdanningen fra E til C. Dette gir skolene 52 600 kroner ekstra per student!

Bli med på markeringen 26. oktober.

Da går vi 52.600 skritt for å markere økningen en endring fra E til C vil medføre. Det vil skje markeringer rundt om i hele landet og studentleder Edel Marlèn Taraldsen og studentnestleder Sigrid Husøy Larsen går rundt i Oslo.

 • Etappe 1: Pilestredet park - Aker Brygge
  Program kommer
 • Etappe 2: Aker Brygge - Stortinget (Eidsvoll plass)
  Tale utenfor Stortinget
 • Etappe 3: Stortinget - VID Oslo
  Lokallaget i Oslo holder konkurranse
 • Etappe 4: VID Oslo - Rikshospitalet
  Servering ved "Riksen"
 • Etappe 5: Rikshospitalet - Sognsvann
  Program kommer
 • Etappe 6: Én runde rundt Sognsvann