Vil du være en del av verveteamet til NSF Student?

NSF Student reiser til alle landets sykepleierstudenter hvert år for å besøke de nye studentene og gi dem en god start på sin studietid og fremtidige yrkeskarriere. Verveteamet består av utvalgte sykepleierstudenter/sykepleiere som blir kurset i verving. NSF dekker reise- og oppholdskostnader, og verveoppdrag honoreres.

Dersom du er interessert i å bli med i årets verveteam kan du laste ned skjemaet, fylle ut og sende inn til e-postadressen som står oppgitt i skjemaet. 

Kandidater blir utvalgt på bakgrunn av en vurdering av tilgjengelighet og teamets sammensetning forøvrig. For å delta i verveteamet er det en forutsetning av du kan delta på kurs i starten av august. Kursdato kommer.

Spørsmål?

Har du spørsmål til hva deltakelse i verveteamet innebærer?