NSF Student

bilde

Siste nyheter fra NSF Student

Skikkethetsvurdering Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

Har du spørsmål om skikkethetsvurdering eller lurer på hva du kan gjøre dersom det blir meldt tvil om din skikkethet?

Studentpolitisk plattform og innsatsområder 2017-2018

Årsmøtet har revidert Studentpolitisk plattform og vedtatt innsatsområder for perioden 2017-2018.

Sosiale medier råd

Se tips til bruk av sosiale medier som sykepleierstudent her

Åpent brev til Helse- og Omsorgsdepartementet

Åpent brev til Helse - og Omsorgsdepartementet om internasjonale og nasjonale tiltak for å sikre menneskeressurser i helse

God jul og godt nytt år alle studenter!

NSF Student ønsker alle studenter en riktig god jul og et godt nytt år.

PRESSEMELDING FRA NSF STUDENT OM KJØNNSNØYTRALE YRKESTITLER

Under NSFs landsmøtes sak 3a fremmet flere delegater
på vegne av studentdelegatene et forslag om nytt kulepunkt til NSFs
prinsipprogram, med ønske om at NSF skal arbeide for kjønnsnøytrale yrkestitler
for sykepleiere.  NSF Student støtter
dette vedtaket.