Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

LaH NSF medlemsbrev desember 2016

NSF Glimmer
16. desember 2016
Bra jobba, helsesøstre!

Bra jobba, helsesøstre!

Landsgruppen av helsesøstre blir stadig større. Tidligere i høst passerte vi 3500 medlemmer. Vi er dermed fortsatt den desidert største faggruppen i NSF.
Det som gleder meg enda mer er at helsesøstre i hele landet i økende grad fremstår som samfunnsaktører på vegne av barn, unge og deres familier.
Lokalgruppene gjør en kjempejobb rundt i landet, ledet av 19 dyktige ledere!
LaH NSF består nå av en liten stab i tillegg til valgt leder og styret.
Nestleder Anne Kjersti Myhrene Steffenak har 20% stilling, og vi har fremdeles adminstrasjonsrådgiver/helsesøster Ellen Kathrine Larsen i 100% stilling. Dette har vært en nødvending og god prioritering.
Det ligger mye info på våre nettsider, så gå inn der av og til
https://www.nsf.no/faggrupper/helsesostre 

Riktig god jul og godt nyttår til dere alle sammen!

Hilsen Kristin Waldum-Grevbo, stolt og glad leder av LaH NSF

Frimurerlogens fellesgave på 1 million til LaH NSF

Frimurerlogens fellesgave på 1 million til LaH NSF

Frimurerlogen samler hvert år inn penger til flere gode formål. Landsgruppen av helsesøstre ble tidlig i 2016 utpekt som mottaker av hovedgaven, kalt fellesgaven for 2016. Vi ble derfor i sommer bedt om å beskrive et prosjekt. Tema for prosjektet er forebygging og avdekking av vold. Mer info om prosjektet kommer på nyåret. Vi kan være stolte av at vi er lagt merke til som en viktig faggruppe for barn og unge.

Les mer >
Høringer

Høringer

I løpet av året deltar vi på mange høringer, både skriftlig og muntlig.
6. desember var det muntlig høring i Stortingets Justiskomite om forslag til Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)Barnesykepleierforbundet NSF ved Nina Lycke og LaH NSF ved Elin Halleland stilte på vegne av NSF.
Du kan lese mer om denne og andre høringer.

Les mer >
Økte bevilgninger gjennom budsjettforliket

Økte bevilgninger gjennom budsjettforliket

I budsjettforliket i desember vedtok regjeringen og støttepartiene et budsjett der bevilgningene til helsestasjons- og skolehelsetjenesten ble styrket med ytterligere 150 millioner i forhold til første forslag. Det betyr at det til sammen er 250 millioner som er øremerket. Det er ikke bestemt hvordan disse skal fordeles, men det er sannsynlig at de må søkes på etter gitte kriterier. Du kan lese mer om midler til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i sin helhet her.
Informasjonen her blir oppdatert når vi vet mer.

Les mer >
Årsverksutviklingen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Årsverksutviklingen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Landsgruppen av helsesøstre NSF har lenge jobbet for nasjonal statistikk. Nå har Helsedirektoratet kommet med en rapport som viser tall for alle deltjenestene: Svangerskaps- og barselomsorg, helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom.

Les mer >
Spørsmål til offentlige myndigheter

Spørsmål til offentlige myndigheter

Landsgruppen av helsesøstre har sendt en rekke brev for å få avklaring på viktige saker. Du kan lese mange spørsmål og noen svar her

Les mer >
Hva har LaH jobbet med i 2016?

Hva har LaH jobbet med i 2016?

Vi har forsøkt å lage en oversiktlig årsrapport som sier en del om hva vi har jobbet med i 2016
Håper du tar deg tid til å lese den ved å trykke på les mer. Den sier blant anet noe om

  • Mediesaker: 254
  • Høringer: 29, se saken over
  • Møter og korrespondanse med politikere ,
  • Foredrag
  • Korrespondanse og møter med offentlige myndigheter


Les mer >
Daglig info på facebook

Daglig info på facebook

For å følge med i det daglige er nettsidene våre og facebook stedet å lete.
Du kan gå inn på facebooksiden selv om du ikke selv er på facebook.

Les mer >
iKnowNewsletter: Annonse2

Kontakt Landsgruppen av helsesøstre NSF:
Tlf. + 47 970 82 666
Adresse: Tollbugt. 22, Pb. 456 Sentrum, 0104 Oslo
E- post:lah@nsf.no
www.nsf.no/helsesostre

Facebook Twitter
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.