Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1 Logo 2

Julehilsen 2017

NSF Glimmer
20. desember 2017

Julehilsen fra landsstyret!

Her kommer en julehilsen fra landsstyret i NSFs faggruppe for veiledere! Vi håper at høsten har vært en god tid for alle medlemmer og at dere får en fredelig jul og et godt nytt år!
Vil med det samme fortelle at medlemstallet har krøpet sakte med sikkert oppover i løpet av året. Pr. nå er vi 190 medlemmer. Det er ikke en stor økning, men det er en økning! Og det er bra!! Fortsett å invitere sykepleiere til å bli medlemmer.

Og her kommer også en påminnelse: dere har alle fått en faktura for kontingenten med en beskjed om å betale den i januar. Ikke glem det! Fort gjort når fakturaen kommer tidlig i desember. Takk!
Som i tidligere nyhetsbrev, ønsker vi å rapportere litt om hva landsstyret har vært opptatt av og jobbet med siden siste nyhetsbrev. Det er tre saker som vi har jobbet med som fortsatt ikke er ferdigstilt: Utarbeide Quest-back-undersøkelse om veiledning, få ferdig kronikker om veiledning og jobbe fram et kunnskapsgrunnlag for veiledning. Dette er tidkrevende arbeid.

Høsten 2017

Quest-Pack- undersøkelse:
Vi samarbeider med eksperter på dette innen NSF. Vi ønsker å lage en spørreundersøkelse hvor vi spør NSF-medlemmer om deres forhold til veiledning, har de fått veiledning, hvordan opplevde de det og ville de ha mottatt veiledning hvis de fikk tilbud. Dette gjør vi for å få en oversikt over hvordan ståa er i praksis. Vi som veiledere tror/ vet jo at veiledning er viktig, men hva synes sykepleierne selv? Det ønsker vi å finne ut og vi håper jo at de ønsker veiledning.

Kronikker:
Gry Bruland Vråle har stått i spissen for to kronikker om veiledning som nå straks er klare for publisering, fortrinnsvis i Sykepleien. Dette er en måte å få ut informasjon om veiledning. Veldig bra!

Kunnskapsgrunnlaget i veiledning:
Vi ønsker å utforske begrepet veiledning og praksisen vår i veiledning. Hva baserer vi som faggruppe vårt veiledningsbegrep på? Ei gruppe satt ned av styremedlemmer jobber med dette. Veiledning er så mangt, men hva mener vi med veiledning? Spennende og utfordrende arbeid.

Veilederseminar:
I tillegg har det vært gjennomført et Veilederseminar på Metochi, Lesvos, der faggruppa var med som arrangør (som medlem i Nordisk forum). 12 norske veiledere og til sammen 30 fra Norden deltok. Evalueringene etterpå var veldig gode. Vårt medlem og forhenværende nestleder Gry Bruland Vråle i landsstyret var med som foreleser som tidligere. Takk for godt arbeid, Gry!
Kanskje ble seminaret arrangert litt for seint på høsten for å få den gode varmen på kveldene. Dette kom det tilbakemeldinger på. Det er noe vi må tenke på hvis vi evt. skal planlegge seinere seminar.

Sentralt fagforum:
17.-18. okt. var leder deltaker på Sentralt fagforum. Tema som ble belyst der på forskjellig vis var blant annet: Strategiske kamper i NSF (se linken: https://www.nsf.no/vis-artikkel/3270978/17036/Strategisk-plan-2016---2020 ). Kari Bugge fortalte om hvordan Fag- og Helsepolitisk avdeling jobber i henhold til det landsmøtet har bestemt.

Et annet tema var: «Hvordan kan vi lykkes med å skape gode budskap?» Dette handler om hvordan vi skal opptre i media og hvordan vi skal legge fram budskapet vårt for å bli hørt. Her fikk vi mulighet til å øve oss i en intervju-situasjon.

Et tredje tema var: Samhandling med kommersielle aktører» Her finnes nye retningslinjer , se linken: https://www.nsf.no/vis-artikkel/1188284/17036/Retningslinjer-for-samhandling-med-kommersielle-aktorer. Sentralt fagforum er en god møteplass for faggruppeledere. Her kan vi utveksle erfaringer ogdiskutere løsninger på felles utfordringer.

Lokalgruppelederkonferanse:
Representanter fra de tre lokalgruppene og landstyret møttes 1. nov. til konferanse i Sykepleiens hus. Her diskuterte vi forskjellige former for veiledning, snakket sammen om kunnskapsgrunnlaget, om spørreundersøkelsen og om hvordan aktiviteten i lokalgruppene er. Dette er et viktig forum for få informasjon ut til lokalgruppene og fra lokalgruppene inn til landssyret. Og det er alltid hyggelig å møtes.

Tildeling av prosjektmidler 2017

Det ble en gruppe i NSFs faggruppe for veiledere, Lokalgruppa i Østfold som fikk tildelt prosjektmidlene i år. Prosjektets navn er: «Utvikling av faglig kompetanse hos nyutdannede sykepleiere». Her vil de gjennomføre veiledninggrupper og bruke spørreundersøkelse m.m. for å se om veiledning kan være med på å utvikle faglig kompetanse. Etterhvert blir resultatene publisert blant annet på faggruppas hjemmeside og i Sykepleien.

Nordisk forum

1. des. var det møte i Nordisk Forum i København. Her møttes representanter fra alle tre land. Faggruppen for veiledning i Danmark har blitt nedlagt i høst. Derfor er Nordisk Forum også nedlagt fordi i følge vedtektene må alle tre land være aktive. Medlemmer fra Norge og Sverige ønsker å kunne samarbeide videre med evt. nye Veiledningsseminar på Metochi, Lesbos. Vi får se hva vi får til.

Våren 2018

Neste år skal vi jobbe videre med spørreundersøkelsen, kunnskapsgrunnlaget for veiledning og sørge for at kronikkene blir publisert. Ting tar tid, fordi ingen av oss har frikjøpt tid til dette arbeidet.

Vi i landsstyret er opptatt av å promotere veiledning der vi kan. Fagbladet Sykepleien har gitt oss muligheten til å skrive om dette i en av sine temablader. Hva tror dere kan være gode vinklinger for å skape mest interesse? Vi ønsker oss ideer fra dere. Vennligst send på mail til enten sekretær i landsstyret: Anne Marie Saxlund, anne.marie.saxlund@sunnledelse.no  eller leder :turid.almvik@stolav.no . Kast dere over pennen og send oss forslag! Vi gleder oss allerede.

Dessuten ser vi på muligheten for å arrangere Veilederseminar på Metochi, Lesvos sammen med faggruppa i Sverige. Den eneste ledige uka i høst er langt ut i oktober. Det synes vi er for seint. Nå tar vi sikte på å få en uke i begynnelsen/midten av september i 2019. Våren 2019 er ikke aktuell. Da skal Faggruppa vår arrangere landskonferanse og 20-års jubileum.

Takk for i år! Godt veiledningsår i 2018!

Takk for i år! Godt veiledningsår i 2018!

Da vil vi med dette ønske alle medlemmer og deres familier en fredelig jul og et godt nytt år!
Ta gjerne kontakt med oss.

Kontakt oss

https://www.nsf.no/faggrupper/veiledere

turid.almvik@stolav.no

Turid Neverdal Almvik, 45604307

Facebook
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.