Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

Landsgruppen av helsesøstre 1. 2018

NSF Glimmer
25. januar 2018
Hei!

Hei!

Hei 3700 helsesøstervenner!
Som de fleste av dere vet benytter vi i hovedsak nettsider og facebook til medlemsinfo. Av og til sender jeg likevel ut et elektronisk medlemsbrev med litt alle.

Årsrapporten under gir et godt bilde av hva vi får til sammen, les den!

Vi sender ut noen medlemsundersøkelser fremover for å få viktig innsikt fra dere. Håper dere stiller velvillig opp når dere får slike henvendelser på e-post. Vi sender bare ut undersøkelser vi mener er til medlemmenes beste. Er du utenfor målgruppen vil du fort bli geleidet ut av undersøkelsen.

Les mer >
Årsrapport for 2017

Årsrapport for 2017

Her kan du lese om deler av det arbeidet som er gjort i LaH NSF i 2017.

Les mer >
Endring i leder i Tidskrift 1. 2018

Endring i leder i Tidskrift 1. 2018

Tidsskrift nr 1. 2018 er flott og fyldig! Takk til Oppland!

Det er dessverre en feil i starten av lederen i papirutgaven.
Desken hadde rettet teksten til at det er Helsedirektoratet som har foreslått å endre formålet med tjenesten, det stemmer ikke, det er regjeringen gjennom statsbudsjettet. LaH NSF har sågår vært på høring i Stortinget om saken.
I den elektronsike utgaven er avsnittet rettet til:
"LaH NSF er svært kritiske til forslaget om endringer i formålet for helsestasjon og skolehelsetjenesten til å inkludere behandling og oppfølging av barn og unge for både psykiske og somatiske tilstander. Helsedirektoratet lanserer samtidig den nye profesjonen «familiesykepleier»..."

Les mer >
Rapport om videreutdanninger for sykepleiere

Rapport om videreutdanninger for sykepleiere

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet kartlagt videreutdanningstilbudet for sykepleiere i dag, og vurdert hvordan dette samsvarer med behovene i tjenestene. Landsgruppen av helsesøstre NSF er kritisk til konklusjonen.

Les mer >
Utredning av en bindende bemanningsnorm

Utredning av en bindende bemanningsnorm

Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utrede mulige løsninger for, og virkninger av, en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, også sett i sammenheng med helsestasjonstjenesten.
Helsedirektoratet anbefaler at det heller utarbeides en anbefalt (ikke-bindende) bemanningsnorm i en egen veileder, og at veilederen bør ta utgangspunkt i Helsedirektoratets rapport Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten fra 2010 (IS-1789) og oppdatere og videreutvikle denne basert på ny Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Arbeidet er i gang.

Les mer >
Fast 60% stilling i LaH NSF

Fast 60% stilling i LaH NSF

Styret i LaH NSF har ansatt Ellen Kathrine Larsen i en 60% fast stilling som administrasjonskonsulent i LaH NSF fra 8. februar 2018.

Vi er glade for å ha Ellen, som har vært engasjert i LaH NSF siden 2015, med på laget videre!

Les mer >
Heleseøstergruppas 10 bud

Heleseøstergruppas 10 bud

Minner alle om disse 10 "budene" som ble utarbeidet på kongressen i 2015:

Som helsesøster får jeg gjennomslag når jeg:
1. Viser engasjementet mitt overfor alle rundt meg
2. Våger å hive meg på og legger bort all sjenanse
3. Er tydelig i budskapet mitt så alle forstår
4. Jobber planmessig og utholdende for å nå målene jeg tror på
5. Sørger for at politikere kjenner behovene og hva vi kan bidra med
6. Systematisk bruker all tilgjengelig dokumentasjon for å underbygge kravene våre
7. Er pådriver for tverrfaglig samarbeid til barn og unges beste
8. Sørger for god forankring i ledelsen for hva vi ønsker å oppnå
9. Bruker media aktivt til å få frem positive budskap om resultater og muligheter
10. Heier andre helsesøstre frem

DETTE GJØR JEG FORDI BARN OG UNGE I NORGE FORTJENER DET!

iKnowNewsletter: Annonse2

Kontakt Landsgruppen av helsesøstre NSF:
Tlf. + 47 970 82 666
Adresse: Tollbugt. 22, Pb. 456 Sentrum, 0104 Oslo
E- post:lah@nsf.no
www.nsf.no/helsesostre

Facebook Twitter
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.