Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

Medlemsbrev LaH NSF

NSF Glimmer
28. juni 2018

God sommer!

Vi har nå passert 3800 medlemmer! Aktivitetsnivået i LaH NSF og blant helsesøstre generelt er stort. Her kommer litt info.

Ønsker dere alle en riktig god sommer!

Anbefaling om (ny) modernisert, kjønnsnøytral tittel

Anbefaling om (ny) modernisert, kjønnsnøytral tittel

Styret i LaH NSF anbefaler at helsesykepleier erstatter helsesøster.
Saken er til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet.

Les mer >
Materiell til bruk på helsestasjonen

Materiell til bruk på helsestasjonen

I sommer ferdigstilles materiellet vårt til systematisk bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under ett år.
Materiellet består av en animasjonsfilm og et veiledningshefte.
Lansering på kongressen i september (prelansering på Arendalsuka i august).
Vi er stolte av resultatet, og håper dere vil oppleve dette som et nyttig hjelpemiddel i hverdagen!

Les mer >
Fag- og forskningsartikler innen fagområdet vårt

Fag- og forskningsartikler innen fagområdet vårt

Det er stadig flere helsesøstre som skriver fag- og forskningsartikler.
Vi har samlet artiklene fra første halvdel av 2018 her.
Du finner også tips om hvordan du går frem hvis du vil skrive selv.
Sykepleien har ansatt en egen fagredaktør som gir god veiledning.

Les mer >
200 registrerte mediesaker med LaH NSF første halvår 2018

200 registrerte mediesaker med LaH NSF første halvår 2018

Landsgruppen av helsesøstre er etterspurt og omtalt i media i en rekke saker som gjelder barn og unge og deres familier.
Her er noen eksempler på tema:
Omskjæring, samarbeid med skole, barselomsorg, hjemmebesøk, fraværsregler, skolemåltidet, hodeomkretsmåling, prevensjon, alternativ behandling, behov for helsesøstre, tittel etc.

Vi rekker ikke å dele alt, men følg med på facebook, der deler vi mye

Les mer >
Halvårsrapport juni 2018

Halvårsrapport juni 2018

Hva driver vi med?
Her er noen stikkord:
- Har 19 lokalgrupper som sentralt styre bistår i arbeidet og samarbeider med om viktige saker
- Deltar i en rekke nasjonale arbeids- og referansegrupper
- Deltar i skriftlige og muntlige høringer
- Har møter med myndigheter som Helsedir, Barne- unge og familiedir. Kunnskapsdep. Helse- og omsorgsdep. for å nevne noen.
- Samarbeider med Barneombudet, PRESS, Redd barna, Elevorganisasjonen, Barnelegeforeningen, Norsk forening for almennmedisin, Norske kvinners sanitetsforening for å nevne noen av mange viktige samarbeidspartnere
- Arrangerer fagdager og årlig kongress
- Utgir Tidsskrift
- Drifter lederutvalg, utdanningsutvalg og prosjekter
- Underviser på høyskoler og universitet mm.

Les gjerne halvårsrapporten vår for flere detaljer

Les mer >
Helsesøsterkongressen 2017 i Kristiansand 18.- 20. september

Helsesøsterkongressen 2017 i Kristiansand 18.- 20. september

Kongressen foregår i Kristiansand 18.- 20. september, med presymposium for ledere 17. september.
450 helsesøstre er allerede påmeldt, kommer du?

Les mer >

Kontakt Landsgruppen av helsesøstre NSF:
Tlf. + 47 970 82 666
Adresse: Tollbugt. 22, Pb. 456 Sentrum, 0104 Oslo
E- post:lah@nsf.no
www.nsf.no/helsesostre

Facebook Twitter
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.