Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

Medlemsbrev LaH NSF

NSF Glimmer
11. desember 2018
Vellykket prosjekt mot vold

Vellykket prosjekt mot vold

I følge ny forskrift og nasjonale, faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet SKAL vi avverge og avdekke vold mot barn.
Her finner du info om Landsgruppen av helsesøstres eget kunnskapsbasete materiell, spesiallaget for bruk i helsestasjonen.

Les mer >
Artikler bare på nett fra 2019

Artikler bare på nett fra 2019

Fra 2019 legges Sykepleiens papirutgaver ned, dette gjelder også "Tidsskrift for Helsesøstre".
Til gjengjeld er det ansatt en fagredaktør som bistår faggruppemedlemmer som vil publisere fagartikler på sykepleien.no Dette bidrar til at kvaliteten på artiklene øker.
Fag -og forskningsartikler innen vårt fagområde vil bli publisert på våre nettsider og delt på facebook.

Les mer >
Hvorfor skal jeg være medlem av LaH NSF.....

Hvorfor skal jeg være medlem av LaH NSF.....

.... nå som jeg ikke får Tidsskriftet i posten.

Det viktigste bidraget du gir ved å være medlem er å støtte opp om LaH NSFs sitt fag- og helsepolitiske arbeid på vegne av barn og unge og deres familier. Hva du bidrar til ved å betale medlemskontingent på 1,4 kroner dagen. (500 kr i året, halv pris for studenter og pensjonister), kan du lese mer om her

Les mer >
Modernisering av tittelen

Modernisering av tittelen

Ny tittel trer formelt i kraft 01.01 2019.
Helse- og omsorgsdepatemenetet har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å endre tittel i lovverk og andre formelle dokumenter. Kunnskapsdepartemenetet har fått i oppdrag å gi informasjon til skoler og utdanningsinstitusjoner. Landsgruppen av helsesøstre vil i samarbeid med NSF utarbeide en kampanje med konkret informasjon som skal nå befolkningen.

Les mer >
Råd til foreldre om mobilbruk

Råd til foreldre om mobilbruk

Helsesøstrene Siri Amalie Hansen, Kristine Holmen Strømsvåg og Nina Misvær har skrevet en fagartikkel som er publisert på www.sykepleien.no Artikkelens tittel er: "Mobilbruk kan skade samspillet med barn". Artikkelen har nå resultert i et samarbeid med LaH om en plakat og et informasjonsskriv til bruk på helsestasjonene.

Les mer >
Informasjon til medlemmer

Informasjon til medlemmer

Vi jobber stadig med å gjøre nettsidene våre bedre og mer brukervennlige for våre nesten 4000 medlemmer.
Facebook den daglige kanalen for å få med seg noe av det som skjer på fagområdet vårt. De som er ute etter et mer grundig innblikk i hva LaH NSH utretter i løpet av et år, kan begynne å glede seg til årsrapporten som kommer til alle medlemmer over nyttår.

Les mer >
iKnowNewsletter: Annonse2

Kontakt Landsgruppen av helsesøstre NSF:
Tlf. + 47 970 82 666
Adresse: Tollbugt. 22, Pb. 456 Sentrum, 0104 Oslo
E- post:lah@nsf.no
www.nsf.no/helsesostre

Facebook Twitter
Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.