Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

Nytt fra NSF Aust-Agder

NSF Glimmer
01. oktober 2019
Fagkafè tirsdag 22. oktober.

Fagkafè tirsdag 22. oktober.

Vi inviterer til Fagkafè på Fylkeskontoret tirsdag 22.oktober kl. 18-20.
Kveldens tema:
"Den palliative pasienten - en verdig avslutning."
Bente Grythe, spesialsykepleier og fagkoordinator ved Lindrende Avdeling, Plankemyra Arendal Kommune deler av sin kunnskap og erfaring.
Pizza serveres fra kl.18.
Velkommen til faglig påfyll og refleksjon om et viktig tema!

Fullt trøkk på stand i Arendalsuka!

Fullt trøkk på stand i Arendalsuka!

NSF var til stede på stand i byen hele Arendalsuka! Utrolig bra innsats av alle som stilte opp! Det er et herlig mangfold, og vi fikk vist at sykepleiere virkelig er tilstede for innbyggerne fra vugge til grav!

Les mer >
Det lønner seg å være medlem av NSF!

Det lønner seg å være medlem av NSF!

Foretakstillitsvalgt Grethe Dølbakken og KTV Bente Liv Hagen har jobbet mye og lenge med en uenighet med arbeidsgiver om hvordan kompensasjon for manglende arbeidstidsreduksjon ved SSHF skulle skje.  
NSF fremmet krav om etterbetaling av lønn for et medlem, samt et krav for evt andre medlemmer der det har funnet sted en forsinket implementering etter arbeidstidsreduksjonen. Lokalt kom en ikke til enighet og saken ble sendt som tvistesak til partene sentralt. I forhandlingsmøte mellom Spekter og NSF kom partene til enighet.
Medlemmene dette gjelder skal ha overtidskompensasjon for timer arbeidet for mye.
SSHF skal nå gjennomgå og korrigere for merarbeid/overtid til alle aktuelle arbeidstakere!
NSF lokalt har sammen med forhandlingsavdelingen arbeidet mye og lenge, og vi er nå glad for å ha fått gjennomslag for vår tolkning i denne saken.
Tillitsvalgte og NSF forhandlingsavdeling arbeider for dere!
Det lønner seg å være medlem av NSF!

Les mer >
Vi trenger kandidater til nominasjonskomitè!

Vi trenger kandidater til nominasjonskomitè!

NSF avholder landsmøte 4.-9.november. Da skal fremtidig organisering av NSF avgjøres. Uavhengig av hvordan det blir, må vi velge en nominasjonskomitè som skal gjøre en innstilling til nytt fylkesstyre som skal velges innen utgangen av mars 2020.
Vi trenger kandidater til nominasjonskomitèen som skal innstille til nytt fylkesstyre!

Les mer >
Bli bøssebærer!

Bli bøssebærer!

NSF støtter opp om årets TV aksjon både lokalt og sentralt. I Aust-Agder er fylkesstyret representert med Bente Liv Hagen i fylkesaksjonskomitèen.
Vi oppordrer medlemmer i hele fylket til å melde seg som bøssebærer i sitt lokalmiljø søndag 20.oktober.
Årets TV-aksjon går til CARE, organisasjonen som jobber med å løfte kvinnenes posisjon i noen av verdens fattigste land. Mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over sin egen kropp og få sin stemme hørt er de tre hovedtiltakene pengene går til.


Les mer >

Kontakt oss

Tlf: 994 02 409
E-post: aust-agder@nsf.no
Besøksadresse: Møllebakken 15, Arendal
Postadresse: Møllebakken 15, 4841 Arendal

Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.