Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

Lederinformasjon fra NSF Østfold

NSF Glimmer
25. november 2019

I dette nyhetsbrevet kan du lese om

• NSF Østfold blir del av NSF Viken fra 1. april 2020
• 250 østfoldsykepleiere på fagdag
• NSFs landsmøte sier nei til kortvakter
• Hvor skal NSF Vikens fylkeskontor ligge?
• Kandidater søkes til viktige verv i NSF Viken
• «Første gang på NSFs landsmøte» – Ann-Chatrin Leonardsens om fem intense dager
• Aktuelle kurs og konferanser

NSF Østfold blir del av NSF Viken 1. april 2020

Landsmøtet i Norsk Sykepleierforbundet vedtok å etablere NSF Viken fra 1. april 2020. Samtidig ble det vedtatt at NSF Viken får frikjøpt to nestledere i tillegg til den nye fylkeslederen. Vedtaket innebærer at NSF Østfold, NSF Buskerud og NSF Akershus opphører fra 1. april.

Nedenfor i dette nyhetsbrevet kan du lese mer om landsmøtets vedtak og konsekvenser.

250 østfoldsykepleiere på fagdag

250 østfoldsykepleiere på fagdag

Hva er sykepleie og hvorfor er ledelse så viktig i sykepleietjenesten? Det var tema da NSF inviterte medlemmer til fagdag 21. november. I tillegg fikk deltakerne høre om hvilke erfaringer pasienter har med enerom og om fremtidens sykepleierutdanning. Trond-Viggo Torgersen med musikere sørget for en munter avslutning.

Fylkesleder Karen Brasetvik åpnet fagdagen med å informere om aktuelle saker fra NSF. Det handlet om årets mellomoppgjør, kommune- og fylkestingsvalget, rapport fra landsmøtet og veien videre etter at NSF Østfold legges ned og NSF Viken blir etablert.

På bildet ser du to fornøyde deltakere på NSFs fagdag. Fra venstre Ellen Rosseland Hansen, som også stilte med stand for faggruppen av sykepleiere i kreftomsorg, og Ann Kristin Eylertsen, som jobber som avdelingssykepleier i Halden kommune.

Vedlagt finner du mer informasjon om fagdagen og lenke til forelesernes foiler.

Les mer >
NSFs landsmøte sier nei til kortvakter

NSFs landsmøte sier nei til kortvakter

Mange av fylkets kommuner og Sykehuset Østfold bruker kortvakter for å dekke over behovet for sykepleiere og for å spare penger. Nå skal NSF styrke innsatsen for at heltids- og deltidsansatte sykepleiere skal ha en normalarbeidsdag på 7.5 timer. Det betyr at NSF ikke godkjenner turnuser der det systematisk brukes kortvakter.

NSF Østfolds delegasjon bidro til at landsmøtet vedtok at normalarbeidsdag for turnusarbeidere skal være 7.5 timer. I tillegg vedtok landsmøtet østfolddelegasjonens forslag til politisk uttalelse, som du kan lese her;

KORTVAKTER - KORTSIKTIG OG KVINNEFIENDTLIG ARBEIDSGIVERPOLITIKK
Kreativiteten er stor for å tyne ressursene i helsetjeneste maksimalt. Det rammer også sykepleiernes arbeidstidsordninger. Mange arbeidsgivere holder sine ansatte i deltidsstillinger og bruker kortvakter for å dekke over for knapp bemanning.


Det er en kynisk og kortsiktig arbeidsgiverpolitikk. Den rammer kvinnedominerte arbeidsplasser. Og den bidrar ikke til å rekruttere de 30.000 sykepleierne Norge vil mangle om 20 år.

Et kvarter her og en time der, er det så farlig? Ja, det er det. Bruk av kortvakter forutsetter en stor andel deltidsansatte. Og det holder ansatte i deltidsstillinger, enten de vil eller ikke. Vanligste årsak til at nyutdannede sykepleiere jobber deltid, er mangel på hele stillinger. Full stilling og full vakt er hovedregelen i arbeidslivet – men ikke i helsesektoren.

Når arbeidsgivere spekulerer i kortvakter, må de ansatte møte opp flere ganger på jobb enn stillingen skulle tilsi ut fra en normal arbeidsdag på 7 ½ til 8 timer. En halv time kortere arbeidsdag gir 18 flere oppmøter i løpet av et år for en heltidsansatt. Enda kortere vakter gir enda flere oppmøter. Det betyr en reallønnsnedgang for den enkelte; økte utgifter til transport og barnepass, reduserte muligheter til å jobbe ekstra.

Årets FaFo-rapport «En ny vei mot heltidskultur» avdekker at ansatte som jobber kortvakter, er mest slitne. De jobber på de mest arbeidsintensive tidspunktene, og de blir mindre involvert i det som skjer på arbeidsplassen. Kortvakter avspeiler en arbeidsgiverpolitikk som legger liten vekt på kompetanse og et godt arbeidsmiljø.
Turnusarbeid er belastende for helsa, men helt nødvendig i helsetjenesten. Gode arbeidstidsordninger er turnusarbeidernes «vernesko». Det er ikke god arbeidsgiverpolitikk å tilby turnusarbeidere «rushtidsarbeid» i form av kortvakter der man er på jobb i høyaktivitetsperioden.

De fleste sykepleiere som jobber turnus, jobber deltid. Samtidig er det stor sykepleiermangel. Da kan vi ikke ha arbeidstidsordninger som opprettholder deltid. Bruk av kortvakter er en kynisk og kortsiktig arbeidsgiverpolitikk. Sykepleierforbundets tillitsvalgte kan ikke inngå turnusavtaler der kortvakter brukes for å dekke over sykepleiermangelen.

Vedlagt følger mer informasjon om saken.

Les mer >
Hvor skal NSF Vikens fylkeskontor ligge?

Hvor skal NSF Vikens fylkeskontor ligge?

Fordi NSFs landsmøte har vedtatt at NSF Akershus, Buskerud og Østfold skal legges ned og NSF Viken etableres fra 1. april 2020, er det i disse dager en høring hvor de respektive fylkesstyrene, hovedtillitsvalgte og ansatte på fylkeskontorene skal si sitt om hvor de mener det nye fylkeskontoret bør være. Forbundsstyret avgjør plassering av fylkeskontor 4. desember.

NSF Østfolds fylkesstyre har avgitt sin høring. Styrets anbefaling er å beholde de tre fylkeskontorene i Drammen (NSF Buskerud), Oslo (NSF Akershus) og Sarpsborg (NSF Østfold) inntil vi vet om storfylket Viken blir permanent.

De som vant fylkestingsvalget i Viken, Ap, Sp, SV og MDG, har lovet at de vil oppløse Viken, hvis det blir regjeringsskifte. Derfor ber NSF Østfold forbundsstyret om å skynde seg langsomt og ikke legge ned dagens tre fylkeskontor før vi vet resultatet av stortingsvalget i 2021.

Dersom Viken blir permanent, bør flere alternative plasseringer av NSF Vikens fylkeskontor diskuteres enn de tre som er foreslått. Dersom Viken oppløses, videreføres driften i de eksisterende kontorene.

I vedlagte lenke kan du lese NSF Østfolds høringsuttalelse til forbundsstyret.

Les mer >

Kandidater søkes til viktige verv i NSF Viken

Den 26. mars 2020 samles delegater fra Akershus, Buskerud og Østfold for å velge fylkesleder, to nestledere og fylkesstyremedlemmer til NSF Viken. I tillegg til ledertrioen skal det velges 12 fylkesstyremedlemmer. Fire av dem skal komme fra hvert av de tre fylkene. I tillegg kommer personlige varamedlemmer. Nå trenger vi forslag på dyktige kandidater til å bekle disse viktige vervene.

Dersom du ønsker å stille til valg til et av vervene, må du bli foreslått av et annet NSF-medlem. Man kan ikke foreslå seg selv. Forslag til kandidater sendes til nominasjonskomiteen. Mer informasjon om dette kommer i neste nyhetsbrev. Det vil også bli lagt ut på www.nsf.no/ostfold. 

I nominasjonskomiteen for NSF Viken har Østfold to medlemmer og to varamedlemmer. Faste medlemmer er Anne Kierulf-Jacobsen, hovedtillitsvalgt i Sarpsborg kommune, og Ylva Martinsen, tillitsvalgt i Fredrikstad kommune. Varamedlemmer er Edel Bruun Bastøe, som jobber i Sykehuset Østfold, og Hanne Rogstad, tidligere hovedtillitsvalgt på sykehuset og nå pensjonist. Disse ble valgt av de hovedtillitsvalgte den 21. november.

Norges største fylke
NSF Viken blir stort både geografisk og i forhold til antall innbyggere, NSF-medlemmer og tillitsvalgte. Det nye fylket vil ha 1.2 millioner innbyggere og 51 kommuner. Det vil være 21.569 NSF-medlemmer. Vi vil ha 577 tillitsvalgte, 121 av dem vil være hovedtillitsvalgte.

Det betyr at når NSF Viken skal holde fylkesmøte, blir det mange delegater, sannsynligvis ca. 250. Det er flere delegater enn det som deltar på NSFs landsmøte. I tillegg kommer avtroppende fylkesstyrer og fylkeskontorenes ansatte. For å kunne få plass til alle har vi leid lokaler i Høyres Hus i Oslo.

Første gang på NSFs landsmøte

Første gang på NSFs landsmøte

Landsmøtedelegat Ann-Chatrin L. Leonardsen, som du ser på bildet, har beskrevet hvordan det er å være delegat fem intense og spennende dager på landsmøtet i Norsk Sykepleierforbund.

På NSFs nettside under Landsmøtet 2019 kan du finne opptak fra hele landsmøtet. Her kan du søke på dato, delegasjon og navn på delegater.

Vedlagt finner du Ann-Chatrins beskrivelser fra landsmøtet.

Les mer >

Aktuelle kurs og konferanser

  • 4. desember: NSFs forbundsstyre vedtar plassering av fylkeskontor for NSF Viken og øvrige nye fylker
  • 10. desember: Opplæring av NSFs nominasjonskomiteer for fylkene
  • 13. desember: Utdeling av hedersnål for 50 års medlemsskap og gullnål etter 30 års medlemsskap på NSF Østfolds fylkeskontor i Sarpsborg. Invitasjon er sendt til aktuelle jubilanter.
  • 18. desember: NSF Østfold holder fylkesstyremøte
  • 9. januar: KS sin nasjonale helsekonferanse. Mer info her; https://ksagenda.qondor.com/ParticipantWeb/Registration/47421?bookingRef=0 
  • 17.-18. januar: Østfoldkonferansen - palliasjon og kreftomsorg. Mer info og påmelding her; https://www.checkin.no/event/20801/oestfoldkonferansen-palliasjon-og-kreftomsorg
  • 22. januar: Arbeidstidskurs for ledere. Holdes på NSF Østfolds fylkeskontor i Sarpsborg. Invitasjon legges ut på www.nsf.no/ostfold i desember.

Kontakt oss

Ansvarlig for denne utgaven av NSF Østfolds lederinformasjon er fylkesleder Karen Brasetvik.

NSF Østfold kan kontaktes på
Tlf. 99402409
E-post: ostfold@nsf.no
Besøksadresse: Kirkegt. 63, Sarpsborg
Postadresse: Boks 302 1702 Sarpsborg
www.nsf.no/ostfold
Facebook: Norsk Sykepleierforbund Østfold

Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.