Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for å åpne det i en nettleser.
Logo 1

Nytt fra NSF Aust-Agder

NSF Glimmer
25. juni 2020
Bli med på loddtrekning om et opphold på Blaaskjæld i august!

Bli med på loddtrekning om et opphold på Blaaskjæld i august!

Har du lyst til å vinne et opphold på sykepleiernes hytte, Blaaskjæld?  Fylkesstyret i Aust-Agder har leid Blaaskjæld, sykepleiernes hytta på Tromøya, i uke 33. Vi skulle ta imot gjester til Arendalsuka.
Nå når  Arendalsuka ikke blir noe av i år, så ønsker vi at muligheten for opphold på hytta isteden går til medlemmene våre i gamle Aust-Agder. 
Les om hvordan du går frem i lenken under:

Les mer >
Endringer på fylkeskontoret i Arendal

Endringer på fylkeskontoret i Arendal

Fredag 19.juni hadde seniorrådgiver Kristin Håkonsen siste arbeidsdag i NSF og fra 1.august blir hun pensjonist. Mange av dere kjenner Kristin fra medlemshenvendelser, nettverksamlinger, foredrag og tillitsvalgtopplæring.

Les mer >
Fylkesleder har ordet

Fylkesleder har ordet

Denne våren har vært helt spesiell og krevende, både på jobb og hjemme. Da landet stengte ned i mars opplevde vi alle en situasjon vi ikke hadde vært borte i før. Det utfordret oss på hjemmebane, men også arbeidstid og arbeidsoppgaver ble endra.

Les mer >
#drømmejobben - et partssamarbeid om rekruttering og omdømme.

#drømmejobben - et partssamarbeid om rekruttering og omdømme.

Kommunesektoren står overfor store utfordringer fordi rekrutteringsbehovet øker. Derfor har KS Agder, kommunene og arbeidstakerorganisasjonene i Agder gått sammen i prosjektet #drømmejobben. Fylkeslederne i både Aust- og Vest-Agder deltar aktivt i ulike grupper i prosjektet.

Kommunehelsetjenesten og til dels oppvekstsektoren har de største rekrutteringsutfordringene i Agderkommunene.
Kommunene vil måtte ansette mange nye hvert år, forutsatt at vi løser oppgaver på samme måte som i dag. Det gjør vi neppe.
Forskning og følgeforskning er en viktig del av prosjektet.

Vi må vite mer om hvorfor unge menn og innvandrere ikke etterspør kommunen som arbeidsgiver og vice versa. Forskerne har sett på hvorfor unge menn ikke har fokus på kommunen. Nå er fokuset innvandreres mulighet for kommunale jobber.

De fleste nyutdannede sykepleiere søker seg til sykehus. For å få flere enn dagens 20 % til å søke seg til kommunehelsetjenesten har vi etablert Jobbvinner Agder, som er med i det nasjonale Jobbvinnerprosjektet. Det jobbes forskningsbasert, og i to år har praksisen for første års sykepleierstudenter blitt endret i piloter i Arendal og Kristiansand kommune, i et tett samarbeid med kommuner, studenter og UiA. Det ser lovende ut.

Vi tester ut bruk av historiefortelling som metodikk i et par kommuner, både for å skape en stolthet for egen jobb, men også som verktøy for organisasjonsendring og for markedsføring.

Og #drømmejobben har akkurat etablert ambassadørkorps med over 40 kommunale ambassadører fra helse, barnehage, skole, teknisk og administrasjon. De står klar til å ut i messer, karrieredager og skoler for å informere om noen av de 130 ulike jobbene i kommunene og hvorfor spesielt unge bør søke seg til kommunesektoren.

For mer info www.drømmejobben.com

Les mer >

Kontakt oss

Tlf: 994 02 409
E-post: aust-agder@nsf.no
Besøksadresse: Møllebakken 15, Arendal
Postadresse: Møllebakken 15, 4841 Arendal

Klikk her for å melde deg av dette nyhetsbrevet.