Sommerferie i en fortsatt litt usikker tid

Feriebilde

Sommeren og ferietid står nå for tur. Retten til å ta ut feriefritid er viktig. Etter et drøyt år med en ekstra krevende arbeidshverdag for altfor mange av våre medlemmer, der det har blitt stilt store krav til sykepleieres innsats og fleksibilitet, er denne retten om mulig av enda større betydning.

NSF er svært opptatt av at alle våre medlemmer, både de som har stått i frontlinjen i koronakrisen og alle andre som har stått på i et vanskelig år, skal få en god ferie med mulighet til nok hvile og restitusjon for å holde seg friske, raske og klare til nye utfordringer når høsten kommer.  Det er derfor viktig at normal ferieavvikling sikres så langt det er mulig, og vi skal bidra så godt vi kan for å sikre dette.

Hva har du rett på?
Utgangspunktet er klart; alle har rett til å få fastsatt sin ferie i god tid før ferien slik at man kan få god mulighet til å planlegge ferietiden. For de fleste vil ferieplanen være lagt innen 1. mai. Ferieplanen som arbeidsgiver har lagt, må være tilpasset de ressurser de vet de har tilgjengelige i en situasjon med en koronapandemi som krever særlig beredskap.

Sommeravtaler
Noen av våre medlemmer er omfattet av sommeravtaler om utvidet normalarbeidstid mellom NSF og arbeidsgiver, der arbeidsgiver har bedt om dette.

Hva sommeravtaler innebærer og hva kompensasjonen er, kan du lese om her.

Vi vet at noen arbeidsgivere heller har henvendt seg direkte til medlemmer for å inngå avtaler om overtid. Dette er i mange tilfeller ikke akseptabelt fordi vilkårene for overtid ikke vil være oppfylt. Overtid kan ikke planlegges for å dekke hull i turnus. Har arbeidsgiver behov for at sykepleiere arbeider ekstra i sommer, så vil en sommeravtale dekke dette behovet på en bedre og mer forutsigbar måte.

Uforutsette hendelser
Nå håper vi at vi ser slutten på pandemien her i landet, og at ferien går som planlagt. Arbeidsgiver kan likevel gjøre endringer i ferieplanen dersom det oppstår uforutsette ting, slik som en kraftig oppblussing i koronapandemien eller andre ting som arbeidsgiver ikke kunne forutse. 

Selv om arbeidsgiver har retten til å gjøre slike endringer ved uforutsette hendelser, så må man likevel forvente at arbeidsgiver strekker seg langt gjennom frivillige løsninger for å unngå og gjøre ensidige endringer i fastsatt ferie. Frivillige løsninger kan likevel ikke innebære at arbeidstakere må finne seg i løsninger som ikke er tillatt. Et eksempel vi har sett forsøkt, er planlagt beredskapsvakt i ferien. Dette er ikke mulig. Er man i beredskap så skal det beregnes arbeidstid, og man kan derfor ikke samtidig avvikle ferie. 

Har du spørsmål om ferie og ferieavvikling under koronakrisen, så anbefaler vi å ta en nærmere titt på vår koronaside med spørsmål og svar. For svar på vanlige spørsmål om ferie, se nærmere på  denne nyhetsartikkelen om ferie på NSFs sider.

Er du usikker på avviklingen av ferien din, eller har spørsmål du ikke finner svar på her kan du ta kontakt med sin tillitsvalgt.