Nyheter

Veivalg og fremtidige løsninger for syke barn- og unge fra 0-18 år

Sofadialog med Barnelegeforeningen

Leder av Norsk Barnelegeforening, Ketil Størdal og leder av Barnesykepleierforbundet, Kirsti Egge Haugstad 

 

Barnesykepleierforbundet møtte statssekretæren

Det må utdannes flere sykepleiere innen anestesi, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie. Dette var et av budskapene da seks av Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) faggrupper møtte statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

 

Forbundsleder Eli Gunhild By sammen med representanter fra seks av forbundets faggrupper. F.v. Therese Jensen Finjarn, Kirsti Egge Haugstad, Paula Lykke, Espen Gade Rolland, Mona Grytten, forbundsleder Eli Gunhild By, fagsjef i NSF Kari Bugge, Trude Hagen og Petrin Eide.

Barnesykepleierforbundet rundet 1000 medlemmer

Aktivitetene i Barnesykepleierforbundet er høy og lokalgruppene i landets fylker sørger også for det. Flere lokalgrupper arrangerer lokale fagkvelder for sine medlemmer. Høstens temakvelder brukes også til rekruttering av nye medlemmer dette har resultert i at BSF nå for første gang teller 1000 medlemmer. 

 

«Barns rettigheter i sykehus og helsetjenester. Håndbok og verktøy for evaluering og forbedring»

SYKEHUS OG HELSETJENESTERS ROLLE I BARNS RETTIGHETER

Barn blir i økende grad sett på som rettssubjekter i alle sine livsarenaer, inkludert helsetjenesten. Det er økende kunnskap i helsetjenesten om overføringen av barns rettigheter, prinsippene for og normene som ligger i konvensjonen om barns rettigheter (OHCHR, 1989). Dette gjør det mulig å vise sykehus og helsetjenester hvordan de kan forstå og forbedre helsetjenestens respekt, beskyttelse og innfrielse av barns rettigheter.

 

 

BSF er en del av Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken

På Arendalsuka var det debatt og innlegg. 

I Panelet

Astrid Nøkkelby Heiberg (H) Karin Andersen (SV) representant fra Kristelig folkeparti ungdom, Tone Hansen fra Blodkreftforeningen og Nina Lang, Leder av «Enhet for psykisk helse i somatikken» Diakonhjemmet sykehus

Debattleder: Anders Skuterud (Norsk psykologforening)

Kronikk om aarrangementete kan du lese her: Kroppen min er bare én del av meg

Presentasjon av kandidater til nytt styret i BSF

Her kan du lese om de kandidatene som stiller til valg til nytt BSF styret 2019-2021

Styret betstår av:

Leder som er frikjøpt 20%, nestleder, sekretær, kasserer, styremedlem og 2 vara.

BSF utanningsutvalg består av to medlemmer og en vara

Valg av nytt styret 2019-2021

I forbindelse med BSF sitt vårseminar i Fredrikstad 2019, skal det være generalforsamling med valg av nytt styre og utdanningsutvalg.

Er du den barnesykepleieren/nyfødtsykepleieren eller sykepleieren vi leter etter og har lyst og interesse for å jobbe for premature, syke nyfødte, barn- og ungdom?

Medlemskontingenten 2018

I disse dager sender vi ut faktura til alle medlemmer pålydende 400 kr. Det er medlemskontigent for 2018 i BSF. 

Kjempefint om dere betaler etter 1.januar 2018. Det blir lettere for regnskapet vi fører i faggruppen