Nyheter

Styret 2020-2021

På grunn av koronapandemien har styret supplert seg selv, og vil fungere som et interimstyre frem til generalforsamling kan avholdes.

Øverst fra venstre: Hilde Silkoset, Mette Øfstegaard, Marianne Lund, Tove Elisabeth Børsting og Nina Granum Lycke. 

Presentasjon av Marianne Lund

Marianne Lund

Jeg er 38 år, opprinnelig fra Bodø, bor i Tromsø. Jeg har 3 barn, samboer og en hund. Jeg er barnesykepleier, og jobber som fagsykepleier på Nyfødt intensiv ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Jeg studerer i tillegg master i helsefaglig utviklingsarbeid ved Universitetet i Tromsø.

Sammensetning av nytt styre i BSF perioden 2020-2021

1.mai skal BSF ha inn en et nytt styremedlem. Vår dyktige og engasjerte Kirsti har fulført sitt leder verv med glans og det er planlagt å erstatte henne.

Det vil bli omrokeringer og et nytt styremedlem skal inn.

Styret kommer til å arbeide litt annerledes det kommende året, ikke mist pga konsekvensene Korona medfører.

Vi ønsker å jobbe som et interimstyre

 

Ledig 20% lønnet verv som leder i BSF med oppstart mai 2020.

Brenner du for arbeid for syke barn og ungdom? 
Nå har du mulighet til å engasjere deg! 

Fag- leder og lærer konferansen og Vårseminar 2020

Påmelding, program og praktisk informasjon finner du her

POSTER til Vårseminar 2020

POSTER til Våreminaret i Agder - Kristiansand 2020

Frist for innsendelse: 10. februar 

Svar på aksept: 21. februar 

Rollup bestilling BSF

 

Nå kan du bestille den unike roll-upen med premature, syke nyfødte, barn-og ungdommers rettigheter i helsetjenesten direkte fra trykkeri. Pris 1250 kr + porto.

Kan også bestilles som A3 format i plakat

 

BESTILLES VED Å KONTAKTE ANN.CHARLOTTE@FLISATRYKKERI.NO

Legg ved opplag, leveringsadresse, og kostnadssted

 

Workshop på Kringler gård - Barnesykepleierens kompetansebeskrivelse

Gleden var stor da styret i BSF fikk høre at det var satt av midler på folkehelsebudsjettet i NSF for å jobbe enda bedre og mer systematisk med å styrke BSF`s politiske arbeid i oppfølgingen av syke barn og behovet for barnesykepleiere.

I dette arbeidet trenger BSF støtte fra NSF blandt annet for å tydeliggjøre barnesykepleierens kompetansen, både i sykehus, hjemmesykehus og i kommunene

BSF syns det er veldig bekymringsfullt og alvorlig og at vi må ta inn over oss konsekvensene av mangelen på barnesykepleiere på nyfødt, barne og ungdomsavdelinger i Norge og det økende behovet for denne kompetansen i kommunen.

Styret 2019 - 2021

Hei

Da er det nye styret konstituert

Fra venstre:

Tove Elisabeth Børsting - styremedlem, leder av utdanningsutvalget, internasjonal kontakt i PNAE

Mette Øfstegaaerd - Sekretær og ansvarlig for nyhetsbrev

Nina Granum Lycke - Kasserer

Kirsti Egge Haugstad - leder, internasjonal kontakt NoSB

Hilde Silkoset - nestleder

Inger Emilie Værland - medlem utdanningsutvalget, redaktør digital publisering

Kristin Karlbom Sveaas - medlem utdanningsutvalget, redaktør digital publisering

 

 

 

Veivalg og fremtidige løsninger for syke barn- og unge fra 0-18 år

Sofadialog med Barnelegeforeningen

Leder av Norsk Barnelegeforening, Ketil Størdal og leder av Barnesykepleierforbundet, Kirsti Egge Haugstad 

 

Barnesykepleierforbundet møtte statssekretæren

Det må utdannes flere sykepleiere innen anestesi, barnesykepleie, intensivsykepleie, operasjonssykepleie og kreftsykepleie. Dette var et av budskapene da seks av Norsk Sykepleierforbunds (NSFs) faggrupper møtte statssekretær Anne Grethe Erlandsen.

 

Forbundsleder Eli Gunhild By sammen med representanter fra seks av forbundets faggrupper. F.v. Therese Jensen Finjarn, Kirsti Egge Haugstad, Paula Lykke, Espen Gade Rolland, Mona Grytten, forbundsleder Eli Gunhild By, fagsjef i NSF Kari Bugge, Trude Hagen og Petrin Eide.

Barnesykepleierforbundet rundet 1000 medlemmer

Aktivitetene i Barnesykepleierforbundet er høy og lokalgruppene i landets fylker sørger også for det. Flere lokalgrupper arrangerer lokale fagkvelder for sine medlemmer. Høstens temakvelder brukes også til rekruttering av nye medlemmer dette har resultert i at BSF nå for første gang teller 1000 medlemmer. 

 

«Barns rettigheter i sykehus og helsetjenester. Håndbok og verktøy for evaluering og forbedring»

SYKEHUS OG HELSETJENESTERS ROLLE I BARNS RETTIGHETER

Barn blir i økende grad sett på som rettssubjekter i alle sine livsarenaer, inkludert helsetjenesten. Det er økende kunnskap i helsetjenesten om overføringen av barns rettigheter, prinsippene for og normene som ligger i konvensjonen om barns rettigheter (OHCHR, 1989). Dette gjør det mulig å vise sykehus og helsetjenester hvordan de kan forstå og forbedre helsetjenestens respekt, beskyttelse og innfrielse av barns rettigheter.

 

 

BSF er en del av Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken

På Arendalsuka var det debatt og innlegg. 

I Panelet

Astrid Nøkkelby Heiberg (H) Karin Andersen (SV) representant fra Kristelig folkeparti ungdom, Tone Hansen fra Blodkreftforeningen og Nina Lang, Leder av «Enhet for psykisk helse i somatikken» Diakonhjemmet sykehus

Debattleder: Anders Skuterud (Norsk psykologforening)

Kronikk om aarrangementete kan du lese her: Kroppen min er bare én del av meg

Valg av nytt styret 2019-2021

I forbindelse med BSF sitt vårseminar i Fredrikstad 2019, skal det være generalforsamling med valg av nytt styre og utdanningsutvalg.

Er du den barnesykepleieren/nyfødtsykepleieren eller sykepleieren vi leter etter og har lyst og interesse for å jobbe for premature, syke nyfødte, barn- og ungdom?

Medlemskontingenten 2018

I disse dager sender vi ut faktura til alle medlemmer pålydende 400 kr. Det er medlemskontigent for 2018 i BSF. 

Kjempefint om dere betaler etter 1.januar 2018. Det blir lettere for regnskapet vi fører i faggruppen