Nyheter

Beate er årets BSF sykepleier!

Beate Harvik er årets BSF sykepleier.

Vi fikk inn flere vel kvalifiserte kandidater, det er mange flinke folk blant oss. Styret har gjort sine vurderinger og her kan du lese hvorfor valget falt på Beate:

Forsvarlighetshefte fra NSF

Begrepene faglig forsvarlig og omsorgsfull hjelp henger nøye sammen og utgjør en helhet. Målet med heftet er å gi NSFs medlemmer en oppdatert oversikt over forventninger og krav til forsvarlig sykepleie, samt å kunne være et grunnlag for diskusjoner. Forsvarlighetskravet er både en lovregulert rettslig minstestandard og en rettesnor for god praksis.

Årets BSF sykepleier

 

Styret i BSF ønsker å tildele en pris som skal gå til årets BSF sykepleier. Nå er det på tide å få inn kandidater. Styret i BSF ønsker å finne kandidater som har gjort en forskjell innen faget vårt.

POSTER til Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminar 2018

Ny tidssfrist på POSTER til Våreminaret.

Ny frist 16.Februar.

Skynd dere å send inn! Vi har fått mange fine men har plass til flere:

Posterutstilling på Fag-, leder- og lærerkonferansen og Vårseminaret 2018

Medlemskontingenten 2018

I disse dager sender vi ut faktura til alle medlemmer pålydende 400 kr. Det er medlemskontigent for 2018 i BSF. 

Kjempefint om dere betaler etter 1.januar 2018. Det blir lettere for regnskapet vi fører i faggruppen