Nyheter

BSF er en del av Nasjonal allianse for helsepsykologi i somatikken

På Arendalsuka var det debatt og innlegg. 

I Panelet

Astrid Nøkkelby Heiberg (H) Karin Andersen (SV) representant fra Kristelig folkeparti ungdom, Tone Hansen fra Blodkreftforeningen og Nina Lang, Leder av «Enhet for psykisk helse i somatikken» Diakonhjemmet sykehus

Debattleder: Anders Skuterud (Norsk psykologforening)

Kronikk om aarrangementete kan du lese her: Kroppen min er bare én del av meg

Medlemskontingenten 2018

I disse dager sender vi ut faktura til alle medlemmer pålydende 400 kr. Det er medlemskontigent for 2018 i BSF. 

Kjempefint om dere betaler etter 1.januar 2018. Det blir lettere for regnskapet vi fører i faggruppen