Lederkonferansen: Moderne ledelse handler om relasjoner

Kjerkol og Sverresdatter Larsen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (t.v.) og forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali / NSF

Norsk Sykepleierforbund arrangerte Nasjonal lederkonferanse 20. og 21. oktober. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen og helse- og omsorgsministeren åpnet konferansen.

- Som ledere er dere i front for en styrket beredskap. Det Forsvaret er avhengige av er en sivil helsetjeneste. Forsvaret er avhengig av en beredskap hos dere. Sykepleiermangelen er en risiko for totalberedskapen vi har i landet, sa Sverresdatter Larsen til konferansedeltagerne.

- Det er et alvor. Det er et alvor som vi trenger kjenne på, og som jeg vet at dere kjenner på. Som jeg vet at også helseministeren kjenner på. Det er nettopp derfor vi skal få det til i sammen. Sykepleiere sterkere sammen, fortsatte Sverresdatter Larsen.

- Sykepleierutfordringene må vi ha tett dialog om. Jeg er veldig opptatt av at når du har en god bachelor- eller masterutdanning så kan du ikke bli tilbudt noe annet enn 100 prosent fast stilling, sa Kjerkol fra scenen.

Du kan se forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sitt innlegg her:

Innlegg til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol kan du lese her, eller se i videoen under: