Alt om enigheten med KS

Forhandlinger KS 2022

Innspurten av lønnsforhandlingene mellom KS og Unio. For Unio ble forhandlingene ledet av Steffen Handal i Utdanningsforbundet og 1. nestleder i Norsk Sykepleierforbund, Silje Naustvik.

13 timer på overtid etter meklingsfristen ble det enighet i KS-hovedoppgjøret.

- Her er det tydelig at det er en arbeidsgiver som har prioritert sykepleiere og helsepersonell som jobber ubekvemt. Resultatet treffer annerledes for oss sykepleiere enn for lærerne, og vår anbefaling om enighet er dermed annerledes. Oppgjøret løser ikke alle utfordringer og problemer for helsesektoren, men innenfor forhandlingssystemets ramme så er dette et godt oppgjør, mener forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Under får du en oversikt over de viktigste resultatene i skissen fra riksmekleren.

Økt ramme

Rammen ble 3,8 %, som er over frontfagsrammen. Dette er et viktig gjennomslag for Unio og Norsk Sykepleierforbund.

Hva betyr økningen for deg i praksis?

I praksis betyr det at alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 16 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. De med lengst ansiennitet har fått de høyeste kronetilleggene.

Generelle tillegg pr. 1. mai 2022

SykepleierSpesialsykepleier og
helsesykepleier
0 år35 60036 000
2 år24 90025 200
4 år14 70014 800
6 år14 70014 800
8 år14 70014 800
10 år14 70015 800
16 år14 80016 800

Nye garantilønnsnivåer gjeldende fra 1. mai 2022

SykepleierSpesialsykepleier og
helsesykepleier
0 år459 100500 100
6 år469 300510 400
8 år479 500530 600
10 år529 900552 900
16 år537 900565 900

Høyere startlønn

Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning, får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.

All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten. Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet.

Dette kan gi samlede tillegg på opptil 36.000 kroner.

Ubekvemstillegg

Norsk Sykepleierforbund har fått gjennomslag for et viktig krav. Helgetillegg og nattillegg er gjort om til prosentvise tillegg. Dette vil gi sykepleiere bedre betalt for ubekvem arbeidstid.

Fra 1. januar 2023 endres dette:

  • Man får et helgetillegg på 22 % av timelønnen
  • Man får et nattillegg på 25 % av timelønnen. Det gjelder fra kl. 21.00 til 06.00.
  • Tillegget er likevel minimum 70 kroner i timen.
  • Kveldstillegget er uendret.

Sykepleierledere

Ledere i kapittel 4 får et generelt tillegg på 2,6 prosent.

Ansatte innplassert i kapittel 5 og ledere i kapittel 3.4 får fastsatt sin lønn i lokale forhandlinger.

I meklerens forslag kan du lese om alle endringer og få mer informasjon.