Avtaler om utvidet alminnelig arbeidstid - Helse Vest

Avtalene er likelydende og er rammeavtaler som forutsetter lokal avtale for å kunne tas i bruk. Avtalene vil bidra til å sikre tilstrekkelig personell og forsvarlige tjenester i en særlig krevende situasjon for helseforetaket, som følge av den pågående koronapandemien, et høyt antall pasienter med RS virus og lungeinfeksjoner, samt sykefravær blant ansatte.

Avtalen gjelder for medlemmer av Norsk Sykepleierforbund og som frivillig vil slutte seg til avtalen.