Det forhandles for deg

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen leder NSF og Unios delegasjon i forhandlingene med Spekter.

Så lenge forhandlinger og eventuelle meklinger pågår, er medlemmenes lønnsvilkår jobb nummer en for forbundsledelse og alle andre som er involvert.

Frist natt til 1. mai

Sykepleiermangelen som har blitt enda mer synlig under pandemien er det alvorlige bakteppet. Norsk Sykepleierforbund (NSF) har etterlyst et oppgjør som bidrar til å beholde, mobilisere og rekruttere flere sykepleiere. Det handler om livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse.

I år er det mellomoppgjør, det betyr at det handler om penger og ikke andre bestemmelser knyttet til tariffavtalene. For alle sykepleiere i KS, Oslo kommune og tariffområdet Staten er fristen for å bli enige som vanlig midnatt til 1. mai. Det er Unio som forhandler på vegne av medlemmene i NSF og de andre Unio-forbundene. Blir det ikke enighet, blir det mekling, og blir man heller ikke enig her så blir det streik. Første mulige streikedag er torsdag 27. mai.

Eventuell streik varsles direkte

Spekter er tariffområdet for alle som jobber i helseforetakene og her har forhandlingene en litt avvikende struktur. I de såkalte A2-forhandlingene er det forbundsvise forhandlinger og der møter NSF direkte med Spekter. Dette skjer 6. mai. Samtidig er det slik at ingen ting er ferdig før alt er ferdig, og til slutt møter Unio på vegne av NSF og de andre forbundene med mål om en enighet. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen leder både NSF og Unio sin delegasjon i disse forhandlingene ettersom sykepleierne er største gruppe.

Følg med på her på nsf.no og i våre kanaler i sosiale medier for utvikling i forhandlingene. Hvis det skulle bli aktuelt med streik vil hvert enkelt medlem som skal streike bli varslet direkte.

Les mer om lønn og tariff, og følg med på tariffoppgjørene her.