Enighet i NHO-området

Kjell Magne Mørk, forhandlingsleder NSF og Laust K. Poulsen forhandlingsleder NHO Service og Handel

Bildet fra avslutning og forhandlingsdelegasjonene. Forhandlingsleder for NSF Kjell Magne Mørk, og Laust K. Poulsen forhandlingsleder i NHO Service og Handel.

«Lønnsnivået for sykepleiere er på linje med det som er avtalt i kommunene. Vi har også fått på plass prosentvise ubekvemstillegg på natt og helg», sier forhandlingslederen til Norsk Sykepleierforbund Kjell Magne Mørk.

Må gjenspeile ansvaret


«Våre medlemmer jobber 24/7, og da er det viktig at lønnen for å jobbe på disse tidspunktene også gjenspeiler ansvaret sykepleierne har» fortsetter Mørk.


Minstelønnsnivåene er økt med mellom kr. 8 400 og kr. 20 400. Alle medlemmer er sikret minimum kr. 7 800,- i lønnstillegg.

Flere får høyere startlønn


Partene har også blitt enige om forbedringer av ansiennitetsbestemmelsene. Nye ansatte får nå blant annet uttelling for omsorgsarbeid i inntil 3 år. Dette vil gi flere sykepleiere en høyere startlønn. «Det er viktig for NSF at våre medlemmer i privat sektor har lønnsvilkår på nivå med offentlig sektor.»

Lokale forhandlinger gjenstår


Det skal nå gjennomføres lokale forhandlinger i bedriftene. Her vil det være mulighet til å avtale andre generelle tillegg, gi individuelle tillegg, høyere minstelønnsnivåer og ubekvemstillegg. I tillegg bør partene avtale bedre vilkår ved sykdom.


«Partene har strukket seg langt for å bli enige, og vi er glade for å ha kommet fram til en forhandlingsløsning» avslutter Kjell Magne Mørk.