Enighet med NHO Service og Handel i mellomoppgjøret 2021

Forhandlingene i NHO er ferdig

NSFs forhandlingsleder, assisterende forhandlingssjef Kari Tangen og forhandlingsleder NHO Service og Handel, Sigbjørn S. Mygland, Direktør for området tariff og forhandlinger

Dette var et mellomoppgjør og det betyr at det ble forhandlet om økonomi, forklarer NSFs forhandlingsleder Kari Tangen. Ramme og innretning for dette oppgjøret er på linje med offentlig sektor.

Vi er spesielt fornøyd med å ha fått på plass et nytt ansiennitetstrinn i minstelønnssatsene etter 16 år. Dette resultatet innebærer at NSF, i dette tariffområdet, er kommet enda et stykke nærmere det våre medlemmer har av lønnsvilkår i kommunal sektor avslutter Kari Tangen.

I tillegg skal det forhandles lokalt i bedriftene.