Forhøyet pensjonistlønn – Ukraina

Pensjonsit

Illustrasjonsfoto: John Nordahl

Utover dette utbetales lørdags- og søndagstillegg, helge- og høytidstillegg og kvelds- og nattillegg, slik det framgår av kapittel 1, § 5 i Hovedtariffavtalen.

Personer som er engasjert etter denne bestemmelsen beholder pensjonen uforandret og skal ikke meldes inn i pensjonsordningen (TPO).

Ordningen gjelder frem til 31.12.22.

Ordningen gjelder ikke uførepensjonister.

Les mer i artikkelen "Pensjonister kan påta seg arbeid med fordrevne fra Ukraina uten å tape pensjon", på KS sine sider.