Hovedavtalen i staten er forlenget

Forhandlinger

– Partene har vært enige om viktigheten av fysiske forhandlinger og forholdene ligger forhåpentligvis bedre til rette for dette til høsten. Hovedavtalen er selve grunnstenen i partssamarbeidet og det er viktig at vi får rammer som gjør oss i stand til å finne gode løsninger når den nå skal revideres, sier seniorrådgiver Andrea Mandt i Unio.

Dette betyr at gjeldende hovedavtale videreføres til og med 30. september 2021.

Her er protokollen