Lønnsoppgjøret: Enighet i kommunesektoren

Silje og Lill

Nestleder Silje Naustvik og leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet anbefaler skissen etter å ha blitt møtt på flere viktige krav for sykepleierne i årets kommuneoppgjør.

– Vi klarer ikke å løse de store utfordringene som helsesektoren står i innenfor forhandlingssystemets rammer, men vi trengte arbeidsgiver til å møte oss på tiltak som er mulig å få til i år. Riksmeklerens skisse har en profil som treffer våre grupper, høyere ramme enn frontfaget, bedre ansiennitetsberegning og forbedrede ubekvemstillegg, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Skissen endte på 3,84 prosent.

–  Det var viktig for oss å få et oppgjør med en ramme høyere enn frontfaget, sier Silje Naustvik, nestleder i Sykepleierforbundet og i Unio kommune sitt forhandlingsutvalg.

  • Begynnerlønn har også økt, og totalpakka treffer våre grupper.
  • Vi har også fått gjennomslag for et viktig prinsipp ved at tilleggene for arbeid på lørdag, søndag og natt er økt, og delvis gjort om til prosentvise tillegg. Og vi har blitt kvitt helgetrappa, som ikke fungerte etter hensikten.

–  Vi har også fått en endring som sikrer at de som ansettes i ny stilling etter 1. mai, vil få godskrevet all arbeidserfaring, også fra privat sektor.

–  Sykepleiere, og ansatte som arbeider ubekvemme vakter har blitt prioritert. Det er et helt nødvendig skritt i riktig retning. Resten av året trenger vi politikere med tak i, til å gjøre reelle tiltak for å redde den offentlige helsetjenesten, sier Lill Sverresdatter Larsen.

Utdanningsforbundet valgte å stemme blankt, men siden Unios øvrige forbund valgte å anbefale skissen fra Riksmekleren blir det i første omgang ingen streik for Unios medlemmer i KS. Nå skal skissen til forbundsvis godkjenning.