Lønnsoppgjøret oppsummert

Lill Sverresdatter Larsen

- Innenfor forhandlingssystemets ramme har vi fått til et godt oppgjør, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Det er enighet i lønnsoppgjørene for Norsk Sykepleierforbunds medlemmer som jobber i sykehusene (Spekter), staten, kommuner (KS) og Oslo kommune, som har eget oppgjør.

- Oppgjørene løser ikke alle utfordringer og problemer for helsesektoren, men innenfor forhandlingssystemets ramme så er dette et godt oppgjør, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Økt ramme

I alle oppgjørene ble rammen 3,84 %, noe som er over frontfagsrammen. Dette er et viktig gjennomslag for Unio og Norsk Sykepleierforbund.

Så hva betyr økningen for deg i praksis?

For deg som jobber i en kommune, unntatt Oslo

Alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 16 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet. De med lengst ansiennitet har fått de høyeste kronetilleggene.

Høyere startlønn

Nyutdannede sykepleiere, og andre med tre års utdanning, får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.

All arbeidserfaring inngår nå i ansienniteten.

Derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet.

Ubekvemstillegg

Helgetillegg og nattillegg er gjort om til prosentvise tillegg og gir sykepleiere bedre betalt.

 • Helgetillegg på 22 % av timelønnen
 • Nattillegg på 25 % av timelønnen. Det gjelder fra kl. 21.00 til 06.00.
 • Tillegget er likevel minimum 70 kroner i timen.
 • Kveldstillegget er uendret.

Flere detaljer om resultatet i KS-området

For deg som jobber i Oslo kommune

Generelle tillegg

Med virkning fra 1. mai 2022:

 • Ansatte i lønnstrinn 33 eller under får 18 800 kroner.
 • Ansatte som har lønnstrinn 34 eller høyere, får et tillegg tilsvarende 3,71 prosent

Helgetillegget ble hevet for første gang på 10 år.

 • Fra 50 til 55 kroner/timen for "første trinn"
 • Fra 100 til 105 kroner/timen for "andre trinn" (19 eller flere helger/minst 285 timer i løpet av et år)
 • Fra 120 til 125 kroner/timen for "tredje trinn" (minst 345 timer i løpet av et år)

Flere detaljer om resultatet i Oslo kommune

For deg som jobber på sykehus (Spekter)

Generelle tillegg

 • For sykepleiere er tillegget fra kr. 14 000 til kr. 21 000 (inkl. UB tillegg er snitt økning kr. 25 000)
 • For spesialsykepleiere er tillegget fra kr. 17 000 til kr. 32 000 kroner (inkl. UB tillegg er snitt økning kr. 34 000)
 • Senest 1. januar 2024 er spesialsykepleiere med 10 års ansiennitet garantert en lønn på 650 000 kroner

Ubekvemstillegg

 • Nattillegg gis nå ut hele vaktens lengde, frem til senest kl 08.00
 • Helgetillegg er nå på minimum 23 prosent

Flere detaljer om resultatet i Spekter

For deg som jobber i staten

Unio og Akademikerne har nå en ny, felles tariffavtale.

Denne avtalen blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte.

Modernisert lønnssystem med bedre utvikling

 • Lønnssystemet er modernisert, og store medlemsgrupper er sikret en automatisk lønnsutvikling i 10 eller 16 år.
 • Minstelønn for stipendiater økes med 10.000 kroner til 501.200.

Flere detaljer om resultatet i staten