Politi, universiteter og høyskoler kan bli rammet av streik

Illustrasjonsfoto: Unio tar ut 850 statsansatte om det blir streik i staten - for det meste politi og ansatte på universiteter, høyskoler og i direktorater.

Unio tar ut 850 statsansatte om det blir streik i staten - for det meste politi og ansatte på universiteter, høyskoler og i direktorater. Illustrasjonsfoto

I likhet med de andre hovedorganisasjonene  brøt Unio forhandlingene med staten 30. april. Oppgjøret havnet dermed hos Riksmekleren. Fristen for meklingen er mandag 23. mai ved midnatt.

– Vi håper Riksmekleren får staten til å komme oss i møte.  Statens siste tilbud var altfor dårlig, og det var særlig i diskusjonene om økonomi vi stod for langt fra hverandre. På andre områder hadde vi god framdrift, sier forhandlingsleder Guro Elisabeth Lind i Unio stat.

I dag har Unio stat varslet at 850 medlemmer blir tatt ut i streik hvis meklingen ikke fører fram. Da tas medlemmene ut i streik på følgende steder:

  • Trondheim: 200
  • Bergen: 200
  • Stavanger: 150
  • Oslo: 300

Unio har 35 033 medlemmer i det statlige tariffområdet. De største gruppene er ansatte i politiet og innen forskning og høyere utdanning.

Politi

– Politietaten er i en bemanningsmessig vanskelig sitasjon fordi mye ressurser er omfordelt og prioritert til flyktningkrisen på grunn av krigen i Ukraina. Dette er et oppdrag vi gjør vårt ytterste for å skjerme i en streik, sier Lind.

Uttakene i politiet vil imidlertid ramme både etterforskning, sivil rettspleie og operativ tjeneste.

– Ingen nødmeldinger eller hendelser som gjelder liv og helse står i fare, og politiet vil fortsatt rykke ut og bistå. Men publikum vil dessverre kunne oppleve lengre ventetid på øvrige tjenester hos politiet, sier Lind.

Universitet, høyskoler og direktorater

Unio har tatt ut medlemmer ved universitetene i Oslo, Bergen og Stavanger, OsloMet, NTNU i Trondheim og Høyskolen på Vestlandet. Dette vil først og fremst ramme ledelsesfunksjoner og arbeidsprosesser overfor departementer og oppdragsgivere, i tillegg til forskning, undervisning og bibliotektjenester.

– Uttaket kan få konsekvenser for eksamensavvikling og sensur, selv om vi primært ønsker å ramme arbeidsgiver og ikke studentene, sier Lind.

Videre tas medlemmer ut i Skatteetaten, Arbeidstilsynet, Utdanningsdirektoratet, Kunnskapsdepartementet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Meteorologisk institutt. Ved meteorologisk institutt kan uttak av Forskerforbundets medlemmer ramme værvarslingen på TV.

– Våre medlemmer utfører sentrale samfunnsoppgaver, så det er ikke til å unngå at en streik vil ramme befolkningen. Vi skal gjøre vårt ytterste for å komme til enighet i meklingen, og håper arbeidsgiver kommer oss i møte, sier Guro Elisabeth Lind.