Skriveverksted med veiledning i Hellas

Målgruppen for skriveverkstedet er medlemmer med minimum mastergrad som arbeider med ulike publikasjoner. Under en ukes opphold ved Metochi studiesenter på Lesvos i Hellas, vil du få veiledning både individuelt og i gruppe. Det blir i tillegg avsatt god tid til eget skrivearbeid.

Professorene Ellen Karine Grov og Bengt Karlsson er hovedansvarlige for det faglige innholdet i kurset, sammen med fagsjef og førstelektor Kari Elisabeth Bugge, NSF, og universitetslektor Frank Oterholt, Universitetet i Agder.

Vi håper at smittesituasjonen vil tillate at skriveverkstedene i 2021 kan gjennomføres, og vil eventuelt gjennomføre kursene i Norge dersom reisen til Lesvos ikke lar seg gjennomføre.

Her finner du mer informasjon om dette tilbudet, og hvordan du kan søke om deltakelse.