Skriveverksted på Lesvos 2022

SVG
Illustrasjon utdannelse

Målgruppen for skriveverkstedet er medlemmer med minimum mastergrad som arbeider med ulike publikasjoner. Under en ukes opphold ved Metochi studiesenter på Lesvos i Hellas, vil du få veiledning både individuelt og i gruppe. Det blir i tillegg avsatt god tid til eget skrivearbeid.

Professorene Ellen Karine Grov, OsloMet, og Bengt Karlsson, Universitetet i Sørøst-Norge, er hovedansvarlige for det faglige innholdet i kurset, sammen med førstelektor Kari Elisabeth Bugge, Lovisenberg diakonale høgskole, og Frank Oterholt, dosent i helsevitenskap, Universitetet i Agder.

Vi håper at smittesituasjonen vil tillate at skriveverkstedene i 2022 kan gjennomføres, og vil eventuelt gjennomføre kursene i Norge dersom reisen til Lesvos ikke lar seg gjennomføre.

Her finner du mer informasjon og søknadsskjemaer for deltakelse på skriveverkstedene i 2022.