Streik ved sykehusene

Lill Sverresdatter Larsen

Hun sier at streikeviljen er stor når til sammen 313 Unio-medlemmer, mesteparten sykepleiere, nå er ute i streik i helseforetakene OUS, Ahus, Helse Bergen, St. Olavs hospital, Sykehuset Østfold, Universitetssykehuset Nord-Norge og Martina Hansens Hospital.

Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Forskerforbundet, Akademikerforbundet, Utdanningsforbundet og Det norske maskinist forbund er de øvrige forbundene som går sammen med Norsk Sykepleierforbund i streik.

– Vi ser alltid på streik som siste utvei, men arbeidsgiver ga oss dessverre ikke noe annet valg. De har et ansvar for å sørge for at befolkningen har tilgang på det de trenger av helsepersonell nå og i fremtiden. Når arbeidsgiver ikke har kommet oss i møte på vesentlige elementer, så ble det slik, sier Larsen.

Skal vi kunne ta godt vare på befolkningen og gi god og nødvendig helsehjelp også fremover må rekrutteringen bli bedre. Det er ingen andre yrkesgrupper det er større mangel på enn sykepleiere i Norge i dag. Lønna til sykepleierne og Unios grupper for øvrig må derfor opp.

Kontaktperson for mediene:
Tore Bollingmo
92 84 01 77