Takk til alle som har streiket og dere som har støttet

Lill Sverresdatter Larsen

- Dere har streiket på vegne av oss alle. Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen vil takke alle de streikende medlemmene som i ettermiddag ble stanset av tvungen lønnsnemnd.

Brannfare i forbindelse med forbrenningsanlegg for avfall i Fredrikstad var det som veltet hele lasset. Det føles som en avsporing og en detalj målt opp mot de store utfordringene kommunene må løse gjennom å prioritere våre grupper. Streiken i kommunene har vist hvor uunnværlige vi er. Det har ikke manglet på beskrivelser av hvor avhengige kommunene er av våre folk og deres kompetanse for å gi innbyggerne gode og trygge tjenester. Derfor har vi innvilget dispensasjoner på spreng. Vi er ansvarlige når det kommer til liv og helse. Så ble vi stanset likevel.

Nå er det lønnsnemnd som venter for våre medlemmer i KS. Vi får håpe lønnsnemnda tar innover seg det samfunnsansvaret som motparten ikke har tatt. Innbyggerne i norske kommuner trenger en livsviktig investering i livsnødvendig kompetanse. Derfor må våre grupper prioriteres.

Sykepleiermangelen har aldri vært større og den har økt med 1 800 til 7 000 på bare ett år. Det er den gruppen det er størst mangel på. 3 av 4 kommuner sier de har problemer med å rekruttere sykepleiere.
Derfor ble jeg ikke overrasket når en undersøkelse viste at 74 prosent av befolkningen støttet streiken i kommunene. Nå er den stoppet. Jeg diskuterer gjerne om det er reell streikerett i vår sektor. For hvis ikke vi skal gå gjennomslag nå, når da?

Tusen takk til alle dere som har stått i første linje i denne streiken. Dere har streiket på vegne av oss alle. Og for innbyggerne i norske kommuner. Takk for den gode jobben dere har gjort for oss som organisasjon, og for deres nødvendige stemme for å fremme kunnskap og trygghet.

Siste ord er ikke sagt. Heia oss!

Lill Sverresdatter Larsen, leder Norsk Sykepleierforbund