Avduking av kunstverk i Tromsø

Bilde fra tidligere avdukingsseremoni.

Avduking av det fjerde kunstverket skjer 14. desember.

Mandag 14. desember skal det fjerde kunstverket i gatekunstprosjektet avdukes. Avdukingen vil foregå i Tromsø rådhus kl. 17. Arrangementet vil streames på Norsk Sykepleierforbund sin Facebookside. Legg det i kalenderen!

Portrettet gir assosiasjoner til året hvor pusten ble tatt fra oss alle, og er også en påminnelse om at livet er en balansegang mellom å ta hensyn til seg selv og til de rundt seg – eller som de sier på fly: Fest din egen maske før du hjelper andre. Dette gjelder ikke minst sykepleierne.

Gjennom å vise fram mangfoldet og kompetansen til sykepleiere ønsker NSF med dette prosjektet å bidra til positiv oppmerksomhet rundt sykepleiefaget. Ikke minst ønsker NSF å bidra til en anerkjennelse av den innsatsen NSFs medlemmer gjør - i året som skulle være sykepleiernes og jordmødrenes år, men som også ble koronaens år. 

Les mer om de tidligere kunstverkene i gatekunstprosjektet

12. mai ble portrettet «After Hours» av intensivsykepleier Anniken Maamoen avduket på Oslo S. Bildet viser både viktigheten av intensivsykepleiekompetanse i koronatid så vel som arbeidshverdagen man står i som sykepleier under en pandemi. Den 26. juni ble Irene Vågens engasjement for eldre og demente viet oppmerksomhet og «Eldrebrølet» avduket på Fløyen i Bergen. Den 24. september ble det tredje maleriet «Arrival» på Oslo Lufthavn Gardermoen avduket.

Kunstverket som avdukes på mandag skal hedre sykepleierne ved utgangen av sykepleiernes og jordmødrenes år.