Forsvarlighet – om faglig kompetent og omsorgsfull sykepleie

Bilde fra rapportens forside

Illustrasjonsbilde fra heftets forside

Som pasient og pårørende skal man være sikker på at det er god kvalitet på sykepleiepraksisen man møter i helsetjenestene.

God kvalitet betyr at både tjenestetilbudet som tilbys, og behandlingen pasientene mottar, skal være kunnskapsbasert, trygt, sikkert, brukerinvolverende, rett prioritert og rettferdig fordelt.

Hva betyr faglig forsvarlighet?

Faglig forsvarlighet handler om hva som bør kunne forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, hva som skal gjøres og situasjonen rundt. Faglig forsvarlig sykepleie er det vi til daglig kaller god praksis. Kravet om faglig forsvarlighet setter standard for all yrkesutøvelse i helsetjenesten.

Begrepet forsvarlighet er en faglig, etisk og rettslig norm eller rettesnor for hvordan den enkelte helsearbeider skal gjøre jobben sin. Grunnen til at det finnes et krav om forsvarlighet er å beskytte pasientene mot handlinger som ikke er i tråd med normen.

Om heftets innhold

Vi i NSF håper heftet vil gi våre medlemmer en oppdatert oversikt over forventninger og krav til forsvarlig sykepleie. Heftet gir en god innføring i forsvarlighetsbegrepet, og har et eget kapittel om arbeidsgivers og lederes ansvar.

Heftet kan også være et godt grunnlag for viktige diskusjoner i både utdanningen og i helse- og omsorgstjenestene. Vi håper det vil komme til nytte og bidra til kloke refleksjoner og veivalg for god sykepleiepraksis, med sykepleiefaget i front.

Her kan du lese heftet Forsvarlighet - om faglig kompetent og omsorgsfull sykepleie (PDF). Du kan også bruke vårt kontaktskjema for å bestille papirutgave.