Hvordan skrive gode forskningssøknader

SVG
Resepsjonsarbeider tar imot telefoner

Vil du skrive bedre forskningssøknader?


Vil du lære mer om å skrive forskningssøknader av sykepleiere som har lyktes med å få midler?


Norsk Sykepleierforbund inviterer medlemmer til gratis webinar.

Påmelding: https://kurs.nsf.no/courses/4478