ICN’s code of ethics er revidert

Berit Støre Brinchmann

Berit Støre Brinchmann

Da ICN skulle starte arbeidet med revisjon av den internasjonale etikk-kodeksen i 2019, foreslo forbundsstyret i NSF professor i sykepleieetikk ved Nord universitet, og medlem i Rådet for sykepleieetikk, Berit Støre Brinchmann som deltaker i komiteen. Berit fikk plass i komiteen, som nå har ferdigstilt en ganske omfattende revisjon av de internasjonale etiske retningslinjene for sykepleiere.

Den nyreviderte kodeksen finner du på ICNs nettsider.

Vi har jo våre egne yrkesetiske retningslinjer i Norge. De er ikke en oversatt versjon av ICN-kodeksen, men de bygger på de samme prinsippene og er utviklet for våre forhold.

Rådet for sykepleieetikk kommer til å sette i gang med ny revisjon av våre retningslinjer i januar 2022. Forrige revisjon ble godkjent våren 2019, de finner du på våre sider om etikk.