Langtidsplan forskning og høyere utdanning

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Langtidsplanen må prioritere helseforskning generelt og sykepleie spesielt.

For å sikre en forskningsbasert utdanning i sykepleie må det utarbeides en forpliktende opptrappingsplan som sikrer at antall rekrutteringsstillinger økes betraktelig. Ti prosent av disse bør øremerkes til sykepleie.

Det bør opprettes egne teknologilinjer som gir en kombinert grad med sykepleie og teknologi. Dette vil møte behovet for digitalisering og innovasjon på sykepleierens premisser.

Hele innspillet til langtidsplanen fra NSF kan leses her.