Leadership for Change (LFC)

Gruppebilde av deltakerne på LFC

Programmet gjennomføres i samarbeid med International Council of Nurses (ICN). Programmets hovedmål er å styrke sykepleieres lederskap og skulle i utgangspunktet strekke seg over ett år. Grunnet pandemien ble programmet denne gang over 1,5 år og de fleste fysiske samlinger erstattet med digitale samlinger.

LFC har som formål å styrke sykepleiere til å:

  • være engasjerte ledere i utviklingen innen fag- og helsepolitikk
  • være effektive og aktive ledere
  • styrke sykepleierprofesjonens bidrag til utvikling i endringstider
  • beholde og videreutvikle egen lederkompetanse
  • fange opp, utvikle og støtte neste generasjons sykepleierledere

Programmet er innført i nærmere 60 land. Det er tilpasset nasjonale og lokale forhold, men bygger på flere prinsipper som er felles.

Deltakerne gjennomførte et forbedringsarbeid/prosjekt i løpet av programmet. Siste dag ble alle arbeidene presentert, før forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen delte ut diplom og pin.