Nå kan du søke ph.d.- og postdoktorstipend

Illustrasjon utdannelse

Vi ønsker søknader knyttet til forskning på/i/innen:

  • sykepleierutdanning på alle akademiske nivå
  • tjenesteutvikling med fokus på pasientsikkerhet
  • sykepleieintervensjoner
  • ledelse
  • nye organiseringsformer

Interessert? Her finner du mer informasjon om utlysningen.