Norsk Sykepleierforbund og Helse Sør-Øst samarbeider om bedre praksisstudier

En illustrasjon av flere sykepleiere som arbeider på sykehuset og hjemme hos pasient. Illustrasjon: Martina Paukova

Illustrasjon praksisstudier

Denne høsten skal sykepleierstudenter fra flere studiesteder ut i praksis ved Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF. Flere av de får være med på det nye praksisprosjektet som i høst skal prøves ut.

Skal heve kvaliteten i praksisstudiene

Bakgrunnen for prosjektet er at tilbakemeldinger fra studenter og utdanningsinstitusjoner viste at det var behov for å bedre kvaliteten og få en mer lik struktur på gjennomføringen av praksisstudier for bachelorstudentene i regionen.

Hensikten er å tilby bachelorstudentene praksisstudier av høy kvalitet og bidra til at de oppnår læringsutbyttene sine. Derfor er Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder og Høgskolen i Østfold også involvert i prosjektet.​

Økt veiledningskompetanse og avsatt tid til veiledning

Tilrettelegging for økt veiledningskompetanse, avsatt tid til veiledning og tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver vil bidra til bedre praksisstudier. En tydeligere og forutsigbar organisering av praksisstudiene og en prioritering av utdanningsoppgaven, vil kunne bidra til at veilederrollen blir en attraktiv karrierevei slik at viktig kompetanse beholdes i helseforetakene.

God praksis betyr mye for studentenes sluttkompetanse

- Halvparten av sykepleiestudiene foregår i obligatoriske og nødvendige praksisstudier i helsetjenestens klinikk. Kvaliteten i praksisstudiene betyr mye for sluttkompetansen studentene kan oppnå etter endt utdanning. Praksis må gjøres som det fullverdige studiet det er, også når det gjelder ressurser til veiledning og praksisveiledernes kompetanse, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF.

Hun forteller videre at Helse Sør-Øst RHF gjennom dette prosjektet viser at de tar sitt utdanningsansvar på alvor gjennom å prioritere veiledning av studenter og kompetanseheving til praksisveiledere.

På sikt er planen at dette skal gjelde bachelorstudentene i ulike praksisordninger, men i høst er det altså sykepleierstudentene som får prøve den nye ordningen.

Les mer om prosjektet