NSF og Helse Sør-Øst samarbeider om bedre praksisstudier

En illustrasjon av flere sykepleiere som arbeider på sykehuset og hjemme hos pasient. Illustrasjon: Martina Paukova

Illustrasjon praksisstudier

Denne høsten skal sykepleierstudenter fra flere studiesteder ut i praksis ved Sørlandet Sykehus HF, Sykehuset Østfold HF og Vestre Viken HF. Flere av de får være med på det nye praksisprosjektet som i høst skal prøves ut.

Bakgrunnen for prosjektet er at tilbakemeldinger fra studenter og utdanningsinstitusjoner viste at det var behov for å bedre kvaliteten og få en mer lik struktur på gjennomføringen av praksisstudier for bachelorstudentene i regionen.

Hensikten er å tilby bachelorstudentene praksisstudier av høy kvalitet og bidra til at de oppnår læringsutbyttene sine. Derfor er Universitetet i Sørøst-Norge, Universitetet i Agder og Høgskolen i Østfold også involvert i prosjektet.​

Tilrettelegging for økt veilederkompetanse, avsatt tid til veiledning og tydeliggjøring av roller, ansvar og oppgaver vil bidra til bedre praksisstudier. En tydeligere og forutsigbar organisering av praksisstudiene og en prioritering av utdanningsoppgaven, vil kunne bidra til at veilederrollen blir en attraktiv karrierevei slik at viktig kompetanse beholdes i helseforetakene.

- Halvparten av sykepleiestudiene foregår i obligatoriske og nødvendige praksisstudier i helsetjenestens klinikk. Kvaliteten i praksisstudiene betyr mye for sluttkompetansen studentene kan oppnå etter endt utdanning. Praksis må gjøres som det fullverdige studiet det er, også når det gjelder ressurser til veiledning og praksisveiledernes kompetanse. Gjennom Praksisprosjektet viser Helse Sør-Øst RHF at de tar sitt utdanningsansvar på alvor gjennom å prioritere veiledning av studenter og kompetanseheving til praksisveiledere, sier Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i NSF.

På sikt er planen at dette skal gjelde bachelorstudentene i ulike praksisordninger, men i høst er det altså sykepleierstudentene som får prøve den nye ordningen.

Les mer om prosjektet